Typ av innehåll

https://aurorainnovation.com//data/wordpress/htdocs/wp-content/uploads/2019/10/digifysisk.png

Integrera digital vård i den fysiska primärvården

2020-12-10

by Louise Wahlström

Regeringens utredare Göran Stiernstedt har lämnat över slutbetänkandet i utredningen om svensk primärvård. Rapporten heter ”Digifysiskt vårdval – tillgänglig primärvård baserad på behov och kontinuitet.” Den är omfattande och innehåller bland annat förslag om att digitala vårdgivare, så kallade ”nätläkare, måste erbjuda fysisk vård i varje region de verkar i.

Om förslaget går igenom måste nätläkarna starta eller köpa upp egna vårdcentraler – alternativ bli underleverantörer till andra vårdcentraler eller regioner som då behöver kunna tillhandahålla digital vård. Utredningen föreslår även ett än så länge odefinierat tak för hur många patienter aktörerna får lista. Utöver dessa förslag vill utredaren även se över Vårdguiden 1177:s roll i vårdsystemet samt införa en nationell marknadsföringspolicy för vården. Nu väntar remisser samt beredning innan förslagen kan gå igenom.

Förslagen har självklart skapat reaktioner. Både positiva och negativa. Aktörer som profilerat sig inom digital vård, som Kry, Min Doktor och Doktor24 har alla uttalat sig och riktat kritik mot delar av förslagen. Framförallt framför dessa aktörer en oro över att deras digitala verksamheter ska tvingas in i ett vårdsystem som skapat dagens problem med brist (eller upplevd brist) på tillgänglighet. De digitala vårdgivarna har haft en positiv påverkan på digitaliseringstakten inom svensk hälso- och sjukvård. Även andra privata aktörer som Capio, med sina rötter i den traditionella vården, har funnits med och drivit på utvecklingen genom sina digitala satsningar.

Digitala kanaler till primärvården – en självklarhet

Vår bedömning är att den kritik som ofta förekommer i nätläkardebatten riktar sig mot verksamhetsmodellen snarare än de digitala mötesmöjligheterna i sig. I Aurora teleQ har vi de tekniska möjligheterna att anpassa oss till vilken verksamhetsmodell våra kunder än väljer att prova och eventuellt införa för sina digitala patientmöten.

Vi har arbetat med tillgänglighet i vården i över tjugo år. Under tiden har vi alltid följt med i – och i många fall lett – den utveckling som skett på området. Vi vet därför att tillgänglighet till vården idag är så mycket mer än att inte behöva vänta i telefonkö. Majoriteten av Sveriges regioner använder vår digitala plattform för patientkontakt, Aurora teleQ. I plattformen erbjuder vi möjligheten för vårdpersonal och patienter att mötas över telefonvideosms eller i en chatt. Kontakten kan sömlöst gå från telefon till video, till exempel om ett sår behöver inspekteras.

Nya utmaningar för tillgängligheten

Den ökade tillströmningen av patienter inom hälso- och sjukvården skapar nya utmaningar, framförallt när det gäller tillgängligheten. Inom vården ses på flera håll digitaliseringen och nya digitala verktyg som en möjlighet att möta dessa utmaningar. Utifrån vår långa erfarenhet av tillgänglighet tror vi att fokus alltid bör vara på att se till att rätt person kommer till rätt sjukvårdsnivå – så snabbt som möjligt.

Vårdgivare och utvecklare av ny teknik behöver samarbeta mer för att skapa verktyg som underlättar för varje patients möjlighet att utifrån sina egna villkor få snabb kontakt med rätt vårdnivå. Vi är därför positivt inställda till att digitala kanaler kompletterar det fysiska besöket när detta är relevant. En vårdcentral ska naturligtvis kunna erbjuda sina patienter en digital kontakt.

Vill du diskutera hur Aurora teleQ hjälper vården att öka tillgängligheten, oavsett verksamhetsmodell?  

 

Har du en fråga?

Om du har en allmän fråga, använd formuläret till höger. Om din fråga är relaterad till försäljning, partners eller support, använd detta formulär