Typ av innehåll

säker svensk videotjänst||modern zorgcentrum|Nykyaikainen terveyskeskus|Centro de saúde moderno

Så förbättras patientens väg i den moderna vårdcentralen

2022-05-16

by Lisa Öhberg

En åldrande befolkning, en större andel sjuka och sjukhus med ambitionen att vårdcentraler ska ta över fler primärvårdsärenden ökar tillsammans pressen på primärvården och befintliga resurser. Många vårdcentraler kämpar idag för att upprätthålla god tillgänglighet och en hög servicenivå – och inte minst att försäkra sig om att man har både nöjda patienter och nöjda medarbetare.

Vårdcentraler som tar hjälp av en digital plattform för sin hantering av patientkontakter, designad för att verkligen underlätta patienternas väg, har alla möjligheter att förbättra tillgängligheten till sjukvård och att erbjuda en mer personlig patientupplevelse.

Så hur ser vägen till att skapa den moderna vårdcentralen ut? Digitalisering för digitaliseringens skull är inte rätt väg framåt. Istället för att fokusera på att implementera nya digitala verktyg måste den inledande frågan vårdcentralen ställer sig vara:
Hur säkerställer vi en så smidig kontaktväg som möjligt för våra patienter? Och hur kan digitala verktyg få det att hända?

Bättre arbetsmiljö med mer effektiva processer och digitala verktyg

När mycket tid läggs på att adressera akuta behov och patientönskemål ad hoc, är det lätt hänt att vårdcentralens administratörer inte hittar tiden att reflektera över vilka uppgifter som tar upp mest tid. Många gånger finns svaret i inkompatibla IT-system eller tidskrävande administrativa uppgifter som att svara i telefon, säkerställa att patienter som ringer får en tidsbokning eller att uppdatera dokumentation. Detta gör patientens väg onödigt svår och tvingar sjuksköterskor lägga uppmärksamhet och resurser på tunga och klumpiga system i stället för patienten.

Digitaliseringens verkliga potential är att bidra till mer effektiva arbetssätt och förbättrad kommunikation med patienterna. Ny teknik, enkla användarinterface och rätt användning av data öppnar också upp för nya möjligheter att leda, styra och utveckla verksamheten både smartare och bättre. Men rätt användning av ny teknik förutsätter att alla som ska använda den vet hur man gör – utbildning av personalen blir en grundförutsättning.

När Capio Vårdcentral i Årsta uppdaterade sitt befintliga system för patientkontakt via video var utbildning av medarbetarna i den nya lösningen en viktig framgångsfaktor.

”Vi använder Aurora teleQ. Det är ett enkelt och användarvänligt system. Med bara några klick kan du boka och genomföra ett videomöte. Efter en introduktionsutbildning från Aurora och med stöd av deras färdiga manualer utbildade vi tillsammans med sjuksköterskorna resten av medarbetarna. Visst, det fanns ett visst motstånd i början mot att arbeta helt digitalt men efter att ha sett systemet och fått chans att testa det arbetar nu även läkare och psykologer obehindrat i Aurora teleQ.”

Susanne Norelius, Verksamhetschef på Capio Vårdcentral Årsta

Möjlighet att erbjuda personlig och individanpassad vård

Vad vill patienterna ha när de kontaktar sjukvården? De vill ha snabba svar och en tydlig bild över nästa steg så att de känner sig omhändertagna och trygga. Enkelhet är avgörande. Även om många fortfarande föredrar att kontakta sin vårdcentral per telefon, kan de bli besvikna och frustrerade om de inte får svar direkt eller ett samtal tillbaka när de blivit lovade.

För att säkerställa en mer personlig och individanpassad vård har det blivit allt viktigare att kunna erbjuda flera olika kontaktvägar för att nå sjukvården och boka en tid. Telefonsamtal, fysiska besök, chatt, SMS och video är bara några av de alternativ som dagens patienter förväntar sig. Digitaliseringen öppnar upp för nya möjligheter till mer individanpassad vård, utifrån patientens villkor och preferenser. Som ett resultat av pandemin är också de flesta människor nu mer redo att använda sig av digitala kommunikationslösningar på distans.

moderna vårdcentralen

Tydlig information och förutsägbarhet genom hela vårdresan

Ju mer konkret information patienten har om sin vårdresa och vägen framåt desto bättre. En patient som måste vänta och är osäker på om eller när de ska få en tid, har svårt att fatta medvetna beslut om sin egen vård, sitt dagliga schema eller om de ska välja en annan läkare.

En modern vårdcentral kan göra patientens väg enklare genom att se till att denna har tillgång till konkret och korrekt information. Det kan röra sig om information om vem som kommer ringa tillbaka och vid vilken tidpunkt, vart patienten ska vända sig härnäst eller om man ska ta kontakt med en specialist.

Rätt input för optimal resursplanering

Många vårdcentraler brottas med att få en överblick och hantera den stora mängden dagliga inkommande samtal. Resultatet blir begränsad tillgänglighet för personer i behov av vård och stressade sjuksköterskor som måste sköta alla samtal.

Tänk om du hade full tillgång till information och rapporter med samtalsstatistik för din resursplanering och schemaläggning?

Aurora teleQ är en modern lösning för att hantera patientkontakter och erbjuder det optimala verktyget för att planera och hantera alla dagliga ärenden. Rapporteringsfunktionen ger samlad statistik över både antal och typ av inkommande ärenden. Det gör det enkelt att planera för vilken typ av resurser som behövs, vid vilken tid under dagen. En visuell överblick över alla mottagna ärenden såsom telefonsamtal, SMS, chatt eller videosamtal, ger administratören en helhetsbild direkt på skärmen.

 

moderna vårdcentralen

 

Capios vårdcentraler runt om i Sverige använder funktionen ”Eftermärkning” för att förstå vilka typer av ärenden som kommer in via telefonen. Med hjälp av statistiken får Capio koll på flödet av inkommande ärenden och kan planera vilka sjuksköterskor, läkare och specialister som behövs och vid vilka tider på dygnet.

– Vår användning av ”Eftermärkning” och att våra sekreterare också finns i Aurora teleQ och stöttar i administrativa frågor har lett till ett bättre samarbete mellan de olika yrkesgrupperna på vårdcentralen, förklarar Sara Stalén, verksamhetschef Capio Sävja.

 

Att ta vara på kraften i digitaliseringen på ett medvetet och balanserat sätt lägger grunden för den moderna vårdcentralen. När alla kontaktpunkter med patienten finns samlade i ett smart gränssnitt underlättas vården och det blir enklare att jobba så effektivt som möjligt. Resultatet: bättre och mer tillgänglig vård för de som behöver.

Vill du veta mer om hur en digital platform för hantering av patientkontakter kan öka tillgängligheten och göra patientens väg enklare på din vårdcentral?

Fyll i dina kontaktuppgifter i formuläret nedan så kontakter vi dig,
eller hör av dig direkt till Stefan Leijon, Sales Executive, stefan.leijon@aurorainnovation.com eller telefon +46 (0) 18 19 44 46.

 

Har du en fråga?

Om du har en allmän fråga, använd formuläret till höger. Om din fråga är relaterad till försäljning, partners eller support, använd detta formulär