Typ av innehåll

Live streaming, video blogging, internet journalism cartoon style vector concept illustration

Ny Aurora teleQ-rapport hjälper regionerna att följa SKR:s nya riktlinjer för telefontillgänglighet

2024-04-30

by Lisa Öhberg

Enligt vårdgarantin har patienter rätt till kontakt med primärvården samma dag, vilket mäts genom direktkontakt via telefon eller chatt med en fysisk person. Sveriges kommuner och regioner (SKR) har nyligen uppdaterat sina riktlinjer för att säkerställa tillgängligheten inom vården via telefon och chatt.

Här får du kortfattad information om några av förändringarna i riktlinjerna och hur ni genom vår nya SKR-rapport får ut de värden som efterfrågas, så att rapporteringen av data blir enklare. Du är alltid varmt välkommen att höra av dig till oss på Aurora Innovation om du vill ha hjälp! Du kan även kontakta regionens tillgänglighetssamordnare, varje region har en kontaktperson eller kontaktväg för frågor som rör väntetidsmätningen.

En stor förändring är att alla återuppringningssamtal inom primärvården ska återkopplas samma dag. Här räknar SKR med tidsramen 08:00 – 17:00 vilket innebär att om patienten ringer kl 16:10, och möts av ”stängt” räknas det som ett avvisat samtal.

Ny teleQ-rapport som stöd

För att underlätta den nya rapporteringen har vi på Aurora tagit fram en rapport om Telefontillgänglighet i samarbete med SKR. Denna rapport är utformad för att stödja enheterna i rapporteringen till SKR och följer de riktlinjer som fastställts av organisationen.

Andra viktiga punkter att tänka på när ni använder rapporten ”Telefontillgänglighet SKR” är:

  • Mätningen av telefontillgänglighet samma kalenderdag ska göras på primärvårdsenhetens huvudnummer samt de professioner som kan nås via detta huvudnummer.
  • Professioner som endast kan nås via direktnummer ska inte inkluderas i mätningen.
  • Det är därför viktigt att vid enhetsvalet för rapporten endast ta med de teleQ-enheter som kan nås via enhetens huvudnummer till verksamheten.

Gäller enbart primärvården

Observera att ovanstående förändringar enbart gäller primärvården. Enligt SKR ska alla regioner rapportera enligt de nya riktlinjerna från och med början av juni, dvs tillgängligheten börjar mätas på detta sätt i juni och ska redovisas till SKR i början av juli. Passa på att redan nu gå in och testa den nya rapporten för att förstå hur de nya riktlinjerna påverkar er.

Vi på Aurora ser fram emot att fortsätta att hjälpa regionerna att uppnå SKR:s riktlinjer och att arbeta tillsammans med vårdens aktörer för att förbättra tillgängligheten till vården för alla.

Har du en fråga?

Om du har en allmän fråga, använd formuläret till höger. Om din fråga är relaterad till försäljning, partners eller support, använd detta formulär