Typ av innehåll

https://aurorainnovation.com//data/wordpress/htdocs/wp-content/uploads/2018/09/istock-669462626.jpg

5 steg för verksamhetschefen som vill modernisera vårdcentralen

2020-12-10

by Louise Wahlström

Patienter, medarbetare, politiker och verksamhetschefer vill alla se moderna lösningar som effektiviserar processer inom sjukvården. Vi kommer i det här blogginlägget gå igenom fem steg att tänka igenom för verksamhetschefen som vill modernisera vårdcentralen.

Att nå en hög patientnöjdhet är hög prioritet för verksamhetschefer på alla vårdcentraler. För att lyckas krävs det att medarbetarna är nöjda med sin arbetsplats och känner att de har rätt förutsättningar för att lyckas ge den bästa vårdupplevelsen. Att cheferna bryr sig om sin personal är det ingen tvekan om men ibland kan det vara svårt att tillfredsställa behoven som de har.

Enligt Vårdgivarguidens patientundersökning har patienterna stora grundläggande förväntningar och önskemål på vårdcentralen kring ett besök.

Här är fem steg som patienter går igenom och som kan optimeras för att skapa en bättre upplevelse för dem.

1. Tillgänglighet via telefon

För patienterna är det viktigt att få kontakt med vårdcentralen på ett enkelt sätt. De flesta tar kontakt via telefon. Upplevelsen av telefonsystemet är delad, många upplever det som krångligt. Flera ger uttryck för att man behöver vakta telefonen, i vissa fall ringer inte vårdcentralen upp på angiven tid. Vårdpersonal upplever ofta att det är högljutt och stressig arbetsmiljö för de som sitter i telefonen. I en modern arbetsmiljö är det lugnt och rätt tempo för de som sitter med telefonsamtal.

2. Olika alternativ

Patienter uppskattar möjligheten att det finns flera olika sätt att nå vårdcentralen, möjlighet att kunna gå in och boka tid direkt i receptionen, komma på en drop-in eller boka tid online. En modern vårdcentral, enligt patienterna själva, möter dem på deras premisser och finns tillgängliga på olika sätt.

3. Information om väntetiderna

Ibland kan väntetider vara upp till en månad för att träffa husläkaren, vilket upplevs som alltför länge. Vill patienten ha en snabbare tid behöver de ibland träffa en annan läkare än den de vanligtvis träffar. Det försvårar för läkarna när de vill ge en bra upplevelse. Om det är förseningar till läkaren, vill patienterna gärna få information om det i väntrummet.

4. Rätt använd tid vid mötet

Patienter tycker att det är viktigt att få den tid man behöver i mötet med läkare. Som vi vet är just tiden en stor bristvara inom vården och alla moment måste flyta på om det ska fungera. Personalansvariga ser då till att prioritera tiden rätt för sin personal och ge dem rätt verktyg till deras arbete. Om de inte får det finns det en risk att möten jäktas igenom för att hinna med alla patienter.

5. Sammanhållning inom vården

Moderna vårdcentraler ger patienterna möjligheten att förstå vad som händer runt deras ärende. Om de måste träffa många olika läkare och specialister, visar de på sammanhållning.

Patienterna ser ofta vården som en helhet och kan inte förstå hur vårdsystemet är uppbyggt. Brister i sammanhållningen kan leda till att patienten inte vet vem de kan vända sig till.

Sammanfattning

Det finns fem grundläggande steg att tänka på när du vill modernisera och förbättra vårdcentralen. Personal behöver rätt verktyg för att ge den bästa vården och patienter vill förstå vad som händer runt deras ärende. Tillgänglighet i olika former är ett återkommande ämne som verksamhetschefer måste jobba med för att kunna ge förstklassig vård.

Vill du veta mer om vad som förväntas av den moderna vårdcentralen? Ladda ner vår guide!

Har du en fråga?

Om du har en allmän fråga, använd formuläret till höger. Om din fråga är relaterad till försäljning, partners eller support, använd detta formulär