Typ av innehåll

https://aurorainnovation.com//data/wordpress/htdocs/wp-content/uploads/2018/06/toppbild.png

Vilka är kraven på den moderna vårdcentralen?

2020-12-10

by Louise Wahlström

Vision e-hälsa 2025 är framtagen av Sveriges regering och SKL.  Den lyder: ”År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter.” Hur påverkar den här visionen svensk primärvård i allmänhet och din vårdcentral i synnerhet? Kan Sverige verkligen vara bäst på e-hälsa 2025?

Digital mognad

Runt om i världen diskuteras hur hälso- och sjukvården ska bli mer jämlik och mer effektiv. Sveriges regering pratar ofta om en målbild som innebär en ”modern, jämlik och tillgänglig vård.” Samtidigt är Sveriges invånare bland de mest digitalt mogna i världen. Våra hem är uppkopplade och datoranvändningen är mycket hög. I takt med att vi blir bättre informerade börjar vi också ställa högre krav på vården. Dessutom lever vi allt längre vilket ställer nya krav på vården.

En central del i framtidens hälso- och sjukvård är därför digitalisering. I framtiden ska patientens behov mer än i dag styra vårdsystemets struktur och primärvården är den del av hälso- och sjukvården som har bäst förutsättningar att ta hänsyn till patienternas hela vårdbehov. Framtidens primärvård är proaktiv och hälsofrämjande. En tillgänglig, god och nära hälso- och sjukvård som finns där patienten behöver den.

Det finns många faktorer som pekar på att vi har alla förutsättningar att genomföra en omfattande digitalisering av den svenska vården på förhållandevis kort tid – med goda resultat både för patienter och vårdpersonal. Men vi måste starta nu. Digitaliseringen omfattar till viss del en förflyttning av vården till hemmen, men den största förändringen sker på vårdcentralerna där ny teknik skapar nya arbetssätt som ger en bättre och mer effektiv vård.

Vård på patientens villkor

Enligt en SCB rapport om trender och prognoser fram till 2035, riskerar bristen på vårdpersonal att bli farligt stor inom en alltför snar framtid. Därför måste vi skapa arbetsplatser som vårdpersonal vill söka sig till och som de sedan vill stanna kvar på. När resurserna minskar och stressen ökar behöver vi arbeta smartare. Där har digitaliseringen goda möjligheter att vända den negativa trenden och skapa mer tid för vårdpersonalen att ägna sig åt patienterna.

Idag finns redan den teknik som behövs för att möta sin läkare via internet och videomöten. Nu behöver vården bara komma fram till de bästa formerna för den typen av möten. Är det t.ex. bara läkarsamtal som funkar i det här formatet eller skulle en rådgivande sjuksköterska också kunna dra nytta av video? Samtidigt behöver patienterna vänja sig vid det nya sättet att möta sin vårdgivare.

Ett digitalt vårdmöte kan vara ett mycket bra alternativ för flera vårdgrupper, till exempel äldre multisjuka patienter som har många vårdbesök om året men som inte enkelt kan ta sig till vårdcentralen. Eller varför inte stressade småbarnsföräldrar som tacksamt tar emot all hjälp som underlättar i deras vardag.

Med hjälp av en digitalisering av vården kan vi lättare ta hänsyn till att olika patienter har olika behov av hur de vill möta vården. Telefonsamtal, fysiskt besök, chatt, sms, video… Digitaliseringen skapar bättre möjligheter till en mer personlig vård som kan ske på patientens villkor.

Den moderna vårdcentralen

Den moderna vårdcentralen behöver alltså vara tillgänglig, se till patientens hela vårdbehov och erbjuda vårdkontakt på patientens villkor. Digitaliseringen är inget självändamål, digitala vårdmöten får inte bara bli en trend som alla plötsligt försöker haka på. Det handlar om nya arbetssätt som ska underlätta för både vårdpersonal och patienter i framtiden. Lyckas vi med det har Sverige alla möjligheter att uppnå Vision 2025.

I slutänden handlar det ändå om valfrihet. Oavsett hur eller när, ska patienten kunna få sitt vårdbehov mött på ett tillfredsställande sätt via din vårdcentral. Det var lika sant igår som idag och det kommer vara precis lika viktigt imorgon.

Har du en fråga?

Om du har en allmän fråga, använd formuläret till höger. Om din fråga är relaterad till försäljning, partners eller support, använd detta formulär