Typ av innehåll

https://aurorainnovation.com//data/wordpress/htdocs/wp-content/uploads/2018/11/webbsize.jpg

Lugn arbetsmiljö och bra patientservice

2020-12-10

by Louise Wahlström

Lugn arbetsmiljö och bra patientservice – därför är det ingen motsats på vårdcentralen

Det har under senare år skett en markant förändring inom sjuksköterskeyrket. Sjuksköterskorna har fått nya arbetsuppgifter, utöver de rent vårdande, så som vårdmöten i telefon eller digitalt. Som verksamhetschef är det din uppgift att se till att all din personal har rätt förutsättningar att genomföra sitt jobb på vårdcentralen. Hur skapar du en bra arbetsmiljö för sjuksköterskorna?

Kraven på vårdpersonalen ökar i takt med att utvecklingen går framåt. Patienter förväntar sig hög tillgänglighet och politiker förväntar sig effektivisering för att kunna erbjuda god och nära vård till lägre kostnad. På vårdcentralerna sitter många sjuksköterskor fortfarande i telefonrådgivning, i en arbetsmiljö som inte alltid är optimal för kommunikationen med patienten. I det här vill vi ge dig som verksamhetschef inblick i sjuksköterskornas situation. Det kommer hjälpa dig att välja rätt insatser för att förbättra deras arbetsmiljö samt att öka kvaliteten på patientens rådgivande samtal.

Rådgivande samtal under press

En sjuksköterska i telefonrådgivningen har ofta fler personer att förhålla sig till, förutom den person som sjuksköterskan samtalar med i telefonen kan det ofta befinna sig en eller flera andra personer i samma rum. I många fall sker dessutom telefonrådgivningen på en expedition eller reception där annan personal vistas. Missförstånd kan därför lätt uppstå med en eller flera personer. Det kan också innebära svårigheter att ge personen som ringer full uppmärksamhet.

I många fall sker dessutom telefonrådgivningen på en expedition eller reception där annan personal vistas. Visserligen finns det också fördelar med att ha närheten till andra sjuksköterskor eller övrig vårdpersonal, särskilt i de fall man behöver fråga någon annan om råd.  Men, en arbetsmiljö där annat ständigt pockar på uppmärksamheten upplevs ofta som stressande. Andra faktorer som skapar en pressad situation under rådgivande samtal är om man upplever att det är för många väntande telefonsamtal. Eller när det finns krav att telefonrådgivningen skall hantera alltför många samtal. Den här pressen kan leda till felbedömningar i rådgivningen. För många samtal kan också leda till att fler vårdsökande inte får de råden de behöver utan i onödan hänvisas vidare till någon annan som får göra en bedömning.

Digitalisering skapar högre krav på tillgänglighet

Med nätläkarnas intåg i hälso- och sjukvården har digitaliseringstakten i regioner och landsting ökat. Allt för att klara konkurrensen från de privata aktörerna. Detta har också skapat högre krav på tillgänglighet från patienterna. När det mesta bara finns ett knapptryck bort i mobilen känns det orimligt att vänta länge på att få en läkartid.

En stor fördel med den digitala utvecklingen som vi befinner oss i just nu är alla verktyg som finns för att underlätta vardagen för rådgivande vårdpersonal. Med AI-lösningar vid t.ex. anamnes får sjuksköterskan mer information om patienten redan innan samtalet börjar. Med videolösningar som skapar möjlighet till digitala läkarbesök eller kanalväxling i det rådgivande samtalet skapas en tillgängligare primärvård med bredare kontaktvägar. Med eftermärkning av inkommande ärenden blir det enklare för rådgivande vårdpersonal att följa upp samtal. Samt att se vad de som kontaktat vårdcentralen faktiskt haft för ärende. I de fall där det rör sig om många samtal av administrativ karaktär kan det löna sig att låta medicinska sekreterare hantera dessa. Allt för att öka tillgängligheten och låta de med störst vårdbehov få hjälp på rätt vårdnivå med en gång.

Välj verktyg som hjälper

I den snabba utvecklingen som pågår är det väsentligt att inte tappa bort vårdpersonalens arbetsmiljö och behov. För vårdpersonalen är det allra viktigaste att de nya verktygen ska hjälpa, inte stjälpa. IT-system som inte fungerar ger ökad administration. Vilket ger högre upplevd stress. Detta påverkar arbetsmiljön negativt på vårdcentralen. Vårdpersonalens främsta uppgift är att hjälpa patienten, din uppgift som verksamhetschef är att ge dem bästa möjliga förutsättningar för att göra just det.

Som med mycket annat lönar det sig att börja där man står. Vad har ni för system idag? Hur ser ert arbetssätt för rådgivande samtal ut? Kanske finns det outnyttjade möjligheter i de verktyg och system ni redan har. Digitaliseringen är nyckeln till en bättre arbetsmiljö för sjuksköterskorna. Det enda som behövs för att komma igång är en ett kreativt tänk, kombinerat med smidiga integrationer mellan system och smarta digitala verktyg.

Sammanfattning

Som verksamhetschef är det din uppgift att ge vårdpersonalen bästa möjliga förutsättningar att möta patienternas behov. Sjuksköterskor eller annan vårdpersonal som har rådgivande samtal som en del i sin arbetsbeskrivning möter många olika hinder i sin arbetsmiljö. Genom att nyttja digitaliseringens möjligheter på bästa sätt och välja rätt verktyg kan du underlätta för din personals vardag på vårdcentralen.

Vill du veta mer om hur Capio VC Kungsholmen förbättrade sin arbetsmiljö med hjälp av Aurora teleQ?

Har du en fråga?

Om du har en allmän fråga, använd formuläret till höger. Om din fråga är relaterad till försäljning, partners eller support, använd detta formulär