Typ av innehåll

väntetider|Väntetider

Längre väntetider och färre operationer under pandemins tredje våg

2022-05-16

by Lisa Öhberg

Under pandemins tredje våg har det skett en väsentlig ökning av samtal till vårdcentraler samt sjukhus, vilket i stort har bidragit till längre väntetider för att få en medicinsk bedömning samt att operationer har skjutits upp och att färre operationer har utförts.

”Vi är inne i en tredje våg med mycket hög belastning på sjukvården som innebär att planerad vård skjuts upp igen. Det här läggs ovanpå de uppdämda vårdbehov som finns sedan den första och andra vågen. Vården har visat på en stor förmåga att ställa om, men vi ser att besök och behandlingar har minskat medan väntetiderna har ökat. Sannolikt kommer pandemins effekter att märkas för såväl patienter som personal långt efter att smittspridningen går ner.”

Sevim Barbasso Helmers, Utredare på Socialstyrelsen

Den senaste rapporten kring vårdgarantins uppfyllnad från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samt Social styrelsens analys påvisar just dessa omständigheter. Uppgifterna i SKRs rapport är inhämtade under våren 2021 fram till och med juli. Det går att söka på region, vårdcentral och yrkesgrupp samt vilken typ av kontakt patienten haft med vården (telefon/brev, distansbesök, besök på mottagning etc). Socialstyrelsens analys gäller perioden mars 2020 och januari 2021.

Väntetider i vården i Sverige våren 2021

Väntetider i vården

Telefontillgängligheten i primärvården på samma nivå som 2020

Första steget i vårdgarantin påbörjas när du, som patient, tar den första kontakten med primärvården. Enligt garantin ska patienten få kontakt redan samma dag. Vi använder här begreppet telefontillgänglighet eftersom telefonkontakten fortfarande är det vanligaste sättet att kontakta primärvården. Under våren 2021 uppfylldes denna del av vårdgarantin till 87% av Sveriges regioner. Detta innebär alltså endast en smärre försämring när man jämför med samma period 2020. Då uppfyllde nästan alla regioner en tillgänglighet på över 90%.

Längre väntetider för medicinsk bedömning i primärvården

En patient som kontaktar primärvården för ett nytt eller försämrat hälsoproblem har enligt den förstärkta vårdgarantin, som trädde i kraft i januari 2019, rätt till en medicinsk bedömning inom tre dagar. Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal gör bedömningarna inom primärvården.

Under juli 2020 hade 86% av Sveriges regioner uppfyllt detta mål i vårdgarantin. Under juli 2021 sjönk denna siffra till 80%. Här ser vi effekterna av den långa period som Corona-pandemin nu har pågått och hur det påverkar väntetiderna.

Längre väntetider till första besök i specialiserad vård

Socialstyrelsens analys visar att det har blivit fler patienter som väntar längre än vårdgarantins 90 dagar på en operation. Totalt var det i januari i år nästan 55 700 personer som väntat längre än 90 dagar på operationer och andra åtgärder inom specialistvården. Det innebär att omkring hälften av alla de som väntade på en operation i början av året fick vänta längre än vårdgarantins gräns. Under pandemins första två vågor gjordes det även 14 procent, omkring 290 400, färre första besök till läkare i specialistvården.

Minskat antal operationer med 22%

Vidare visar Socialstyrelsens analys att antalet operationer minskade med totalt 22 procent under pandemins första och andra våg. Det vill säga mellan mars 2020 och januari 2021 jämfört med motsvarande period 2019–2020. Procentuellt minskade operationerna ungefär lika mycket i alla åldersgrupper

Separata vaccinationsköer hjälper regionerna att hantera det ökande trycket

På Aurora Innovation har vi hjälpt 13 av Sveriges regioner att sätta upp lösningar för att hantera vaccinationsbokningar och det ökade trycket från medborgare som kontaktar hälso- och sjukvården. Regionerna har valt två olika lösningar för att åstadkomma detta:

  • Du ringer in till ett särskilt telefonnummer, som leder till en central kö för alla vacctionsställen i regionen, där alla samlas i en lista.
  • Du ringer direkt till din vårdcentral och får göra knappval för att komma till vaccinationskön för just den vårdcentralen. 

Under 1 mars till 15 juni besvarades över 640 000 samtal* i de olika covid-vaccinationsköerna. En fördel med att hantera vaccinationsköerna i Aurora teleQ är att, när du ringer in och placeras i kö, kan du ringa flera gånger utan att bli hanterad som en ny kontakt. Du möts istället av ett meddelande som bekräftar att du fortfarande har kvar din plats i kön. Detta bidrar till att minska människornas frustation och att vårdpersonalen blir mindre stressad. 

Källor:

Socialstyrelsens analys av besök, behandlingar och väntetider under covid-19-pandemins första och andra våg. Färre operationer och längre väntetider under pandemins första och andra våg – Socialstyrelsen

SKR rapport för om väntetider i vården – Väntetider i vården | SKR

* Statistisk från Aurora teleQ

Har du en fråga?

Om du har en allmän fråga, använd formuläret till höger. Om din fråga är relaterad till försäljning, partners eller support, använd detta formulär