Typ av innehåll

https://aurorainnovation.com//data/wordpress/htdocs/wp-content/uploads/2019/02/img_3972-e1550594250362.jpg

HiMSS 2019 – Ett steg närmre den digitala transformationen.

2020-12-10

by Louise Wahlström

En gång om året arrangerar HiMSS (Healthcare Information and Management Systems Society) världens största konferens inom IT och hälsa i USA. Över 45 000 deltagare från ca 90 länder deltar. Sverige anslöt med en egen delegation på ca 120 deltagare med allt från politiker, myndigheter, kliniker, IT-folk och leverantörer där alla har samma mål – Att lära och samverka för att vi som land ska uppnå Vision 2025.

Aurora Innovation deltog i den svenska delegationen med två representanter, Henrik Westerberg, Vice VD och Utvecklingschef samt Petra Månsson, Marknadschef. För att skapa en bredare bild av intrycken från HiMSS intervjuade vi några av deltagarna i den svenska delegationen. Deras tankar kring HiMSS och Sveriges hälso- och sjukvård kan du se på vår YouTube kanal eller LinkedIn.

Här kommer mina (Petras) svar på samma intervjufrågor.

Varför valde Aurora Innovation att delta på årets HiMSS?

Om vi ska lyckas med Vision 2025 behöver vi samverka över olika professioner. Aurora Innovation har hjälpt vården öka sin tillgänglighet och samtidigt skapat bättre arbetsförhållanden i över 20 år. Med stor kunskap inom detta område ser även vi att en förändring måste ske. Behovet av förändring drivs av demografiska utmaningar där vi inom kort kommer ha en minoritet i arbetsför ålder och för många med stort vårdbehov. Den förändringen ska Aurora Innovation vara en del av. Tillsammans med huvudmän, tjänstemän, kliniker och andra leverantörer kommer vi att kunna bemöta utmaningarna och uppnå Vision 2025.

Vad är Sveriges utmaning inom hälso- och sjukvården och vad tar vi med oss hem från denna konferens?

En sak är säker, det som genomsyrade årets upplaga av HiMSS var det nya lagförslag inom interoperabilitet (förmågan hos olika system att kunna kommunicera med varandra) som USA tillkännagav samma dag som konferensen startade. Under en längre tid har det varit upp till leverantörer att driva på utvecklingen vilket resulterat i att många stora informationsaktörer har vunnit på att låsa in sin data. Det nya lagförslaget innebär att vårdgivare blir tvungna att lämna ut data digitalt till både patienter och andra vårdgivare som behöver underlag för diagnos eller behandling. Detta skulle kunna accelerera utvecklingen och ge en större delaktighet från patientens håll.

Om tillgänglighet av data är en av nycklarna till en digitaliserad vård är den andra ledarskap. Utan ett tydligt ledarskap med ledare som tror på utvecklingen av e-hälsa och som förstår vad som krävs nu och framåt kommer vi ha svårt att lyckas. Temat för årets konferens var ”Champions of Health” – dvs någon som axlar ansvaret att driva vården framåt. För att lyckas krävs champions of health på alla instanser. Det måste finnas företrädare på alla verksamheter som vill utmana och utveckla sig själva och sina arbetskollegor. Vi behöver verksamhetschefer som leder sina medarbetare mot en integrerad digitalisering. Läkare som utbildar patienter i att själva ta ansvar för sin hälsa. Hälso- och sjukvårdsdirektörer i våra regioner som går i bräschen för vision 2025. Utöver det behöver vi definitivt känna ett stöd från våra högst uppsatta politiker, för närvarande Anders Ygeman och Lena Hallengren. Får vi deras deltagande på liknande event kommer det stärka det svenska ledarskapet inom e-hälsa internationellt.

Jag (Petra) är även övertygad om att vi som leverantörer behöver ta på oss en större roll i att utbilda och informera för att vi ska nå målet. Här spelar det ingen roll om vi är konkurrenter eller partners, alla strävar vi mot samma mål.

HiMSS bjöd på AI, Machine learning och blaskigt kaffe

För att ta sig från ena änden av mässan till den andra tog det ca 30 min, utan att stanna till i någon av montrarna. Det fanns oändligt med blaskigt kaffe för att hålla sig på topp medan man kryssade fram mellan montrarna. Mycket av den teknik som visades handlade om hur vi på ett effektivt sätt ska kunna dra slutsatser från stora mängder data. Här är AI, Machine learning samt deep learning det som trendar och nedan kommer några exempel på det vi såg på HiMSS.

Företaget Nuances produkt Dragon erbjuder speech to text, en mjukvara som förstår uttalade ord och extraherar meningen för att adaptivt och smidigt tolka den till ett kliniskt uttryck. Delar av Dragon används redan av vissa kliniker i Sverige idag men spås bli ännu vassar med deep learning. Speech to text både avlastar och effektiviserar vårdpersonalens jobb på ett smart sätt.

Inom samma område har Amazons Alexa med hjälp av Mayo Clinic (ett av de största icke-vinstdrivande akademiska hälsosystemen i USA med engagemang i klinisk praxis, utbildning och forskning) tagit fram ett First-Aid bibliotek. Genom detta bibliotek kan du fråga Alexa om allt från ”hur behandlar jag min bebis feber?” till ”hur illa är mitt brännsår?”. Idag finns detta i USA men min gissning är att det finns på den europeiska marknaden inom kort.

AR, Augmented Reality, är en annan trend som kommer starkare inom e-hälsa. Midivis, en av flera start-ups inom detta område erbjuder olika produkter inom just AR och AI. Deras mjukvara används på flera sätt, dels för fördjupande lärande för mänsklig anatomi där det finns en stor vinning för utbildning inom vårdyrket samt en mer specialiserad för kirurger där AR och AI gör det möjligt att ha överlägsen förståelse, effektivitet och precision för varje patient.

Hur går vi vidare?

Tekniken finns och den är under ständig utveckling för att underlätta för en digital transformation. Det som borde ligga på agendan för hälso- och sjukvården 2019 är att sätta nationella standarder inom interoperabilitet. Det kommer underlätta för vården och patienten och först då kan vi se ett genomslag av den teknik som redan finns idag. Då kan vi nå vår vision inom e-hälsa.

Bakom tangentbordet:
Petra Månsson

Aurora Innovation – Marknadschef

Har du en fråga?

Om du har en allmän fråga, använd formuläret till höger. Om din fråga är relaterad till försäljning, partners eller support, använd detta formulär