Typ av innehåll

Erik Pollet Sparring

En bild säger mer än tusen ord

2023-06-01

by Lisa Öhberg

Erik Pollet Sparring är verksamhetsutvecklare på Vårdcentral Britsarvet-Grycksbo i Falun där man sedan ett halvår använt videoväxling i Aurora teleQ. Resultatet? Smidigare arbetsdagar, tryggare bedömningar och lättare att hitta en lämplig vårdnivå för patienterna.

Som verksamhetsutvecklare i primärvården arbetar Erik Pollet Sparring över ett brett spektrum med implementeringar, arbetssätt, omvärldsbevakning, uppföljningar i arbetet, statistik, avvikelser och förbättringar. På hans arbetsplats, vårdcentralen Britsarvet-Grycksbo i Falun, använder man sig sedan ett halvår av Auroras videoväxling.

Att använda videoväxling i teleQ innebär att vårdpersonalen under ett telefonsamtal med en patient kan växla över till video direkt i webbläsaren. Personalen skickar först en länk till patienten som sedan klickar och får upp videon i sin mobil.

– Det har blivit mycket lättare för oss att bli säkrare i våra bedömningar tack vare videoväxlingen. En bild säger mer än tusen ord brukar jag jämföra med. Vi sitter ju ofta i samtal där patienten ska beskriva hur utslaget ser ut, om patienten kan röra fingret etc. Genom att koppla på videon ser båda samma sak, vilket gör att vi slipper ställa så många frågor. Vi kan se läget direkt och göra en snabbare bedömning, säger Erik Pollet Sparring.

Han berättar att patienterna ofta blir glatt överraskade och verkar positiva till funktionen med videoväxling. Ibland kan det helt enkelt vara smidigt att slippa åka in till sin vårdcentral.

– Vissa har till exempel ringt in från flygplatsen och vi har kunnat lösa det där och då istället för att de ska komma till oss. Det är också väldigt många föräldrar som ringer angående sina barn som vi kunnat hjälpa på ett smidigare sätt. Det underlättar mycket för patienten att man slipper packa in hela familjen i bilen för en bedömning.

Vilken är den största nyttan du ser med funktionen för verksamheten?

– Man pratar ofta om vårdnivå och jag tycker det här är ett sätt att leva upp till det. Genom video blir det enklare att bedöma hur brådskande besvären är, och utifrån det kan man boka besök eller lösa det digitalt direkt. Ju fler besök vi kan lösa digitalt desto mer kan vi prioritera fysiska besök för de som verkligen behöver det. Många behöver ju också komma till en vårdcentral och då ska man få det.

Som exempel berättar Erik om ett patientfall där man tack vare videon hade möjlighet att direkt boka tid för en mindre operation istället för att patienten först skulle komma in på en bedömning och därefter få en tid för själva operationen några dagar senare.

Videoväxlingen och teleQ verkar överlag ha underlättat för vårdcentralen.

– Jag upplever att teleQ verkligen hjälpt till att skapa ett mer förutsägbart schema för personalen. Det är en metodik som underlättar för både personal och patienter.

– Jag tror att många vårdgivare har video på ett eller annat sätt och har man redan teleQ så är funktionen med videoväxling väldigt enkel att lära sig, det är inte många klick som krävs. Att videon hanteras i patientens webbläsare gör det väldigt smidigt.

Idéer för ytterligare användning av video

För framtiden ser Erik ännu fler användningsområden för just videoväxlingen.

– Vi skulle kunna använda video när personal ringer från särskilda boenden, från hemsjukvården, eller när ambulanssjukvården hör av sig till oss och undrar hur de ska handlägga en viss patient. Våra primärvårdsjourer med läkare får ibland köra många mil för att göra olika bedömningar under nätter och helger. Om man då till en början skulle kunna använda videosamtal kunde det underlätta. Då skulle man också snabbt kunna se vilka patienter man verkligen behöver besöka.

Erik menar att digitaliseringen egentligen är helt fantastisk och kommer underlätta mycket för alla, men det är viktigt att ha stor respekt för att det inte alltid är enkelt vare sig för patienten eller personalen att hänga med.

– Framför allt inom primärvården ska man jobba i en uppsjö av olika system – så hur man väljer att implementera sådana här förändringar är oerhört viktigt. Man behöver vara mån om att personalen är med på denna resa.

Och man behöver komma ihåg att det fortfarande finns patienter som varken har dator eller mobiltelefon utan endast fast telefon. För dem fungerar inte videoväxling.

– Man behöver också befinna sig någonstans med bra uppkoppling, men merparten har ju vad som behövs för att få det här att funka. Där det går och där det funkar är det ett fantastiskt hjälpmedel.

 

Har du en fråga?

Om du har en allmän fråga, använd formuläret till höger. Om din fråga är relaterad till försäljning, partners eller support, använd detta formulär