Typ av innehåll

|||

Digitala tjänster i synk skapar värde i vården

2022-05-16

by Louise Wahlström

Sjukvården genomgår en spännande digital transformation där innovation skapar nya möjligheter för dialog mellan patienter och vårdpersonal. Under hela patientresan, från första kontakt med vårdgivare till behandling och uppföljning, länkar nya lösningar samman traditionell fysisk patientvård med digital vård.

Digitala tjänster som videosamtal, e-post, sms, telefoni och uppkopplade sensorer gör att personer i behov av vård sparar tid när de slipper besöka vårdmottagningen samtidigt som exponeringen för infektioner minimeras. Rätt använda minskar digitala vårdmöten också trycket på både vårdcentraler och akutenheter.

Nya möjligheter skapar nya förväntningar

Digitaliseringen ger nya möjligheter men skapar också nya förväntningar och utmaningar. En patients förväntan på digital vård baseras ofta på erfarenheter från andra områden. Enkel åtkomst 24/7 via en mobilapp med snabb anslutning och omedelbar respons, formar hur vi förväntar oss att kunna interagera med vården – personligt, pålitligt och förutsägbart.

Vårdgivare behöver ställa om och balansera personlig och digital vård med hjälp av smarta digitala verktyg och lösningar. Utmaningen blir att skapa en väl fungerande arbetsmiljö, med schemalagd mötestid för handläggare, sjuksköterskor och läkare, där rimligt mycket tid läggs på administration av olika kanaler och resurser – allt för att kunna ge snabba svar och korta väntetider.

Tapani Kyrki, VD på Aurora Innovation, företaget bakom kommunikationslösningen Aurora teleQ, berättar:

”Att möta kraven på hög tillgänglighet och personaliserad vård med befintliga resurser är en ständig utmaning. För att digitaliseringen ska kunna göra skillnad i människors liv måste olika kanaler som chatt, röst, textmeddelanden, sensorer, tjänster för triagering, journalsystem och så vidare integreras på ett genomtänkt sätt. Här krävs ett helhetsgrepp.”

Ett nav i ekosystemet av digitala tjänster

”Vårt mål är att skapa ett centralt nav för patientkontakt där olika digitala tjänster kommunicerar med varandra. Med många års erfarenhet av att hantera patientkontakter, med enkla och användarvänliga gränssnitt för både patienter och vårdgivare, automatiserade påminnelser och schemaläggning vet vi vad som krävs”, fortsätter Tapani.

För att förverkliga visionen om ett sammanlänkat ekosystem för digital patientdialog, utvecklar Aurora Innovation nu sin partnerstrategi och sitt erbjudande.

”Digitaliseringen erbjuder många möjligheter men den är aldrig ett självändamål i sig. Det handlar om att ’mänskliggöra’ digitaliseringen och dra nytta av nya digitala verktyg för att tillsammans skapa värde – för både människor i behov av vård och vårdgivare”, avslutar Tapani Kyrki.

Kontakt:

Marketing Director
Lisa Öhberg
Marketing Manager
Lisa.ohberg@aurorainnovation.com

 

 

 

Har du en fråga?

Om du har en allmän fråga, använd formuläret till höger. Om din fråga är relaterad till försäljning, partners eller support, använd detta formulär