Typ av innehåll

|

Många deltagare och mycket energi när region Kalmars Aurora teleQ-nätverk ordnade digital träff

2022-05-16

by Louise Wahlström

 Den 17 februari samlades deltagare från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Psykiatri och Primärvård i ett så kallat Aurora teleQ-nätverk. På mötet fick deltagarna ta del av nyheter i det nya avtalet och diskutera hur regionen bäst kan använda funktioner såsom SMS, Video, Röstbrevlåda Plus, Anslagstavla och Eftermärkning. Vi på Aurora Innovation deltog i mötet och pratade bland annat om möjligheter att ta ut statistik och rapporter från Aurora teleQ för att ytterligare få nytta av lösningen. Vi delade även med oss av tips och trix gällande hur man ytterligare kan öka sin tillgänglighet och effektivitet genom att prioritera resurser på ett mer effektivt sätt. Energinivån i mötet var hög, diskussionerna var många och deltagarna delade frikostigt med sig av sina erfarenheter. 

”Det var fantastiskt roligt att delta i förra veckans nätverksträff. Dessa forum ligger mig oerhört varmt om hjärtat och det är en fröjd att se hur deltagarna tar del av våra tips och även delar med sig av sin egen erfarenhet och sina goda råd till andra användare. ”

Linda Barthelsson, Customer Care Consultant på Aurora Innovation


Vad är ett Aurora teleQ-nätverk och Aurora teleQ-råd? Och vad är skillnaden?

Aurora teleQ-råd

Vi på Aurora Innovation erbjuder olika forum för våra kunder där det sk ”Aurora teleQ-rådet” är ett. Här träffas representanter från regionens verksamheter, IT-/telefoniansvariga samt kundansvariga och tillgänglighetskonsulter från Aurora innovation kontinuerligt. Rådet sammanträder vid behov på plats, alternativt på distans. 

Syftet med Aurora teleQ-rådet är att ta fram hållbara riktlinjer, säkerställa lösningar och funktionalitet innan de tas i bruk. Här lyfts frågor om bland annat tillgänglighet och andra verksamhetsnära frågor som påverkar utförande och användning av Aurora teleQ. Capio Närsjukvård, Region Östergötland, Kronoberg och Kalmar är alla exempel på kunder som kontinuerligt deltar i dessa forum, alternativt i en liknande form, och vi på Aurora Innovation ser att det kommer mycket gott ut av dem. Här har kunderna möjlighet att vara med och påverka genom att vara piloter, super users, få direktkontakt med oss som leverantör som är med och fångar upp saker. De får ta del av hur man löst saker hos andra kunder. 

Aurora teleQ-nätverk

Nätverket är ytterligare ett forum där ca 1-2 personer från varje verksamhet deltar, målgruppen för dessa träffar är Aurora teleQ-administratörer på verksamheterna, kundens Aurora teleQ-ansvariga och återförsäljare/partners till oss. Skillnaden mellan dessa forum är att Aurora teleQ-nätverket är ett bredare forum, som riktar sig till fler deltagare. Till dessa kan även externa föreläsare bjudas in. Här presenteras vad som tagits fram/testats/beslutats i Aurora teleQ-rådet.

Mottot för båda dessa forum kan beskrivas som ”Sharing is caring”! Det handlar om att öka möjligheten att använda Aurora teleQ så smart och effektivt som möjligt och härigenom få ökad tillgänglighet till vården för människor i behov av vård och bättre arbetsmiljö för vårdpersonalen.

Vill din region/organisation också bilda ett nätverk eller ett Aurora teleQ-råd?

Hör av dig till Linda Barthelsson:

linda.barthelsson@aurorainnovation.com

+46 (0) 76 109 40 62

Har du en fråga?

Om du har en allmän fråga, använd formuläret till höger. Om din fråga är relaterad till försäljning, partners eller support, använd detta formulär