Typ av innehåll

https://aurorainnovation.com//data/wordpress/htdocs/wp-content/uploads/2018/08/istock-693223034.png

Så undviker du att hamna i detaljplaneringsfällan!

2020-12-10

by Louise Wahlström

Som verksamhetschef i primärvården har du ett stort, viktigt och komplicerat uppdrag. Tidspress, budgetkrav, svårigheter att rekrytera och behålla vårdpersonal är några av utmaningarna. Samtidigt är du navet i din vårdcentral. Det faller på dig att få både det dagliga arbetet att fungera och att utveckla verksamheten framåt. Hur ser du till att inte tappa en av alla dessa bollar? Vi har sammanfattat några tips på hur du på bästa sätt kan hantera din arbetssituation.

Rekrytera

Bristen på kvalificerad vårdpersonal är en av primärvårdens största utmaningar. Det gäller både läkare, sjuksköterskor och andra grupper som t.ex. barnmorskor. Att vara en attraktiv arbetsplats är väsentligt för att studenter ska vilja jobba inom primärvården när de är klara.

För att attrahera personal till en vårdcentral måste det framgå tydligt att vårdcentralen i fråga satsar på personalen. Ett exempel på detta kan vara att skapa en modern arbetsmiljö med rätt verktyg som underlättar för både personal och patienter. Vårdcentralen har chansen att visa att e-hälsa och digitalisering inte är modeord utan något man jobbar med dagligen.

Delegera

En viktig del i verksamhetschefens arbete är att delegera uppgifter till övrig vårdpersonal för att underlätta sitt eget arbete och skapa utrymme för planering och strategiarbete. Verksamhetschefen bör utreda vilka uppgifter som kan delegeras för att minska risken att fastna i det dagliga arbetets detaljplanering och styrning.

Främsta ledordet för fördelningen av arbetsuppgifter bör vara att personal med specialistkunskaper får bästa möjliga förutsättningar för att göra ett kvalitativt jobb. Rätt person på rätt plats helt enkelt. En viktig del i detta är också att ha ett proaktivt arbete med kontinuerlig kompetensutveckling för vårdpersonalen.

Schemalägga

Resurser ska flyttas från sjukhus till primärvården som ska bli basen för hälso- och sjukvård i Sverige. Samtidigt är det inte helt tydligt hur denna resursöverföring ska gå till när det redan idag är svårt att rekrytera och att få tiden att räcka till för vårdpersonalen. En viktig uppgift för verksamhetschefen är att lägga schema som ser till att bemanningen på vårdcentralen är rimlig.

Att lägga ett schema som tar hänsyn till patienternas krav på tillgänglig vård, och som samtidigt är rättvis och jämlik mot personalen, är ingen enkel uppgift. Även när allt känns planerat in i minsta detalj kan det ske oförutsedda förändringar i schemaläggningen. Vid sidan om schemaläggningsarbetet måste verksamhetschefen därför se till att bygga en flexibel organisation som kan fånga upp dessa förändringar.

Har du en fråga?

Om du har en allmän fråga, använd formuläret till höger. Om din fråga är relaterad till försäljning, partners eller support, använd detta formulär