MENUMENU
  • Om oss
  • Våra produkter
    • Vilken lösning passar er?

      Kontakta oss
  • Våra tjänster
  • Kundcase
  • I vården16 februari, 2018

Aurora Innovation förvärvar callbacksystemet CallMe och ökar tillgängligheten för fler företag.I slutet av januari genomförde Aurora Innovation ett förvärv av callbacksystemet CallMe från Tele2. I samband med detta ingick även båda parter i ett partneravtal. Det fördjupade samarbetet ska förbättra möjligheterna för fler företag och organisationer att öka sin tillgänglighet.

– Vår vision är att skapa en mer tillgänglig värld. Med det nya partneravtalet med Tele2 tycker jag att vi skapar bättre förutsättningar för detta i Sverige, säger Katarina Svensson, CEO på Aurora Innovation.

Möjliggör effektivare vårdmöten

Enligt Staten och SKL ska Sverige vara ledande inom e-hälsa 2025. Några av de principer som driver visionen framåt är enligt dem Effektivitet och Tillgänglighet, ledord som också driver oss framåt. Aurora Innovation har länge hjälpt hälso- och sjukvården med sina höga tillgänglighetskrav. Med våra kommunikationslösningar Aurora teleQ och Aurora spondi möjliggör vi effektivare vårdmöten idag och i morgon. Tack vare det nya samarbetet kan även andra branscher nyttja Aurora Innovations produkter och tjänster med Tele2 som operatör.

– Tillsammans kommer vi kunna erbjuda fler företag och organisationer möjligheten att öka effektiviteten, påpekar Katarina Svensson.

Digitalisering av företag och organisationer

IT och telekom utgör idag en viktig del av arbetsmiljön då medarbetare är vana vid enkla och välfungerande lösningar i sitt privatliv. Samtidigt som medarbetare blir mer digitala ökar även kraven från kunderna på bättre och effektivare kundservice. Satsningar på flexibla IT och telekomlösningar är därför avgörande för att leverera kundservice i toppklass.

För mer information kontakta gärna:

Katarina Svensson, CEO, Aurora Innovation
070-598 94 77,  katarina.svensson@aurorainnovation.com
Petra Månsson, Marketing Manager, Aurora Innovation
072-237 15 01, petra.mansson@aurorainnovation.com