larshultinheader_final

Aurora Innovation valmistautuu yleiseurooppalaiseen laajentumiseen nimittämällä Lars Hultinin uuteen Global Sales Director -tehtävään.

Aurora Innovationilla on vahva ja kannattava asema markkinoilla vakaan asiakaskunnan myötä, ja se pyrkii vahvistamaan asemaansa terveydenhuollon SaaS-asiantuntijana kaikkialla Euroopassa. Aurora valmistautuu liiketoiminnan jatkuvaan kasvuun ja kannattavaan markkinoiden laajentumiseen investoimalla nyt organisaation kehitykseen lisätäkseen toimintojensa skaalautuvuutta.

Äskettäin luotu rooli Global Sales Directorina on avainasemassa Auroran yleiseurooppalaisen laajentumisen jatkumisessa. Lars johtaa strategisten myyntitaitojemme luomista ja yhtenäisten toimintatapojen sekä kehityksen edistämistä kaikilla markkinoillamme, tukien pyrkimyksiämme tulla johtavaksi terveydenhuollon SaaS-asiantuntijaksi. Lars siirtyy Global Sales Directorin tehtävään 9. elokuuta 2021 alkaen.

”Larsilla on vankka ammattimainen kokemus kasvuun ja positiivisiin skaalausvaikutuksiin pyrkivien myyntiratkaisujen kehittämisestä kansainvälisillä markkinoilla. Olen vakuuttunut siitä, että hän nostaa myyntitoimintamme uudelle tasolle sekä sen suhteen, miten lähestymme ulkoisia sidosryhmiä että siinä, miten organisoimme itsemme sisäisesti ja varmistamme strategisten myyntitaitojen kehittämisen”, Tapani Kyrki sanoo.

Lars lisää: ”Olen iloinen saadessani tulla mukaan Aurora Innovationiin. Odotan innolla, että pääsen oppimaan lisää liiketoiminnasta, ja yhdessä tiimini kanssa nostamaan yrityksen uudelle tasolle. Myyntimenestys on jokaisen liiketoiminnan keskeinen toimintamalli, ja meille on tärkeää jatkaa vahvan vauhtimme hyödyntämistä. Nautin siitä, että voin johtaa ja edistää muutosta ja luoda myönteisen ympäristön yhdessä tiimini kanssa.” 

Tietoa Aurora Innovationista

Aurora Innovation on johtava terveydenhuollon SaaS-asiantuntija, joka on omistautunut hoitopalvelujen saatavuuden lisäämiseen ja hyvin toimivien työympäristöjen luomiseen terveydenhuollon ammattilaisille. Aurora teleQ tuo yhteen terveydenhuollon ammattilaiset ja hoitoa tarvitsevat ihmiset – molemmille sopivana aikana ja kätevimpien viestintävälineiden kautta. Näin päästään parempaan kokemukseen potilaille ja sujuvampaan prosessiin terveydenhuollon ammattilaisille. Aurora Innovation pyrkii laajentumaan aktiivisesti uusille markkina-alueille Euroopassa. Pääkonttorimme on Ruotsissa, ja yrityksellä on toimistot Suomessa, Alankomaissa, Portugalissa ja Espanjassa.

Onko sinulla kysyttävää?

Jos sinulla on yleinen kysymys, käytä oikealla olevaa lomaketta. Jos kysymyksesi koskee myyntiä, kumppaneita tai tukea, valitse sen sijaan tämä lomake