teleq_skarmbild_video_sjukskoterska_1200x450

Nykyaikaisen terveyskeskuksen potilaspolun parantaminen

Vanhempi väestö, iso osa potilaista ja sairaalat, jotka haluavat terveyskeskusten ottavan enemmän vastuuta perusterveydenhuollosta, aiheuttavat perusterveydenhuollolle valtavaa painetta. Tämä johtaa resurssien niukkuuteen. Näiden olosuhteiden vuoksi monet terveyskeskukset joutuvat ponnistelemaan ylläpitääkseen hyvää palvelua ja palvelujen saatavuutta. Se vaikuttaa negatiivisesti sekä potilaiden että työntekijöiden tyytyväisyyteen.

Jos nykyaikaisessa terveyskeskuksessa käytettäisiin digitaalista alustaa, joka on suunniteltu helpottamaan potilaskulkuja, se lisäisi terveydenhuollon palvelujen saatavuutta ja tarjoaisi yksilöllisemmän potilaskokemuksen.

Mutta miten tämä voidaan saavuttaa? Digitalisaatio terveydenhuoltoalalla ei saa kuitenkaan olla itseisarvo. Sen sijaan, että keskityttäisiin vain uusien digitaalisten työkalujen käyttöönottoon, terveydenhuollon pitäisi pyrkiä varmistamaan sujuva yhteydenpito potilaiden kanssa. Entä miten digitaaliset työkalut voivat saada sen aikaan?

Parempi työympäristö tehokkaampien työtapojen ja digitaalisten työkalujen avulla

Koska potilaiden akuutteihin tarpeisiin kuluu niin paljon aikaa, useimmissa terveyskeskuksissa ei pysähdytä miettimään, mitkä tehtävät vievät suurimman osan työntekijöiden ajasta. Usein vastaukset liittyvät yhteensopimattomiin IT-järjestelmiin, työläisiin hallinnollisiin tehtäviin, kuten puheluihin vastaamiseen, potilaiden tapaamisten vahvistamiseen ja asiakirjojen päivittämiseen.

Tämä tekee potilaskulusta tarpeettoman hankalan, ja hoitajien aika kuluu potilaiden sijaan raskaiden ja kömpelöiden järjestelmien käyttämiseen.

Digitalisaation todellinen potentiaali on tehokkaammissa työtavoissa ja suorassa viestinnässä potilaiden kanssa. Suurien tietomäärien käyttäminen hallinnossa, valvonnassa ja liiketoiminnan kehittämisessä voi olla hyödyllistä, kun uutta teknologiaa käytetään viisaasti ja sitä koordinoidaan oikein.

Keravan terveydenhuolto tarjoaa terveyspalveluja 37 000 asukkaalle. Aurora teleQ:lla muutama tusina sairaanhoitajia voivat vastata tuhansien potilaiden puheluihin.

Hannu Vilpponen, Keravan ICT-kehityksestä, kehuu teleQ:ta yksinkertaisena ja käyttäjäystävällisenä järjestelmänä. ”Se on intuitiivinen järjestelmä, jonka käytössä ei tarvitse olla tietoteknisesti kätevä. Palvelua voi käyttää myös etänä, mikä on tärkeää koronavirusepidemian aikana sairaanhoitajien etätyössä tai karanteenissa.”

Kyky varmistaa yksilöllisempi hoito

Mitä potilaat haluavat, kun he ottavat yhteyttä terveydenhuoltoon? He haluavat nopean vastauksen ja selkeät ohjeet, jotta he tuntevat saavansa hoitoa ja turvaa. Yksinkertaisuus on tärkeintä. Vaikka useimmat haluavat edelleen ottaa yhteyttä terveyskeskuksiin puhelimitse, he saattavat pettyä ja turhautua, jos he eivät saa yhteyttä heti tai saavat takaisinsoittoajan. Yksilöllisemmän hoidon takaamiseksi on yhä tärkeämpää, että terveydenhuollon ajanvarauksiin voidaan tarjota erilaisia yhteydenottomahdollisuuksia. Puhelut, paikalla käynnit, keskustelut, tekstiviestit ja videot ovat vain joitakin niistä vaihtoehdoista, joita potilaat odottavat. Digitalisaatio tarjoaa parempia mahdollisuuksia yksilöllisempään hoitoon potilaslähtöisesti tämän mieltymysten perusteella. Lisäksi nyt pandemian aikana ihmiset ovat avoimempia ja halukkaampia käyttämään etäratkaisuja.

Nykyaikainen terveyskeskus

Selkeät tiedot ja ennakoitavuus koko hoitoprosessin ajan

Mitä selkeämmin potilaat saavat tietoa edistymisestään koko hoitoprosessin ajan, sitä parempi. Jos potilaan on odotettava ja hän on epävarma siitä, onko hän saanut ajan, hän ei pysty tekemään tietoisia päätöksiä omasta hoidostaan, suunnittelemaan päiväänsä tai valitsemaan toista lääkäriä.

Jotta potilaskulku olisi joustavampi ja digitaalinen, nykyaikainen terveyskeskus voi auttaa potilaita antamalla tarkkoja ja toimivia tietoja. Esimerkiksi potilas saa tiedon siitä, kuka soittaa hänelle takaisin ja mihin aikaan, kenen puoleen kääntyä seuraavaksi tai pitääkö hänen ottaa yhteyttä erikoislääkäriin.

Oikeat lähdetiedot resurssien optimaaliseen suunnitteluun

Useimmilla terveyskeskuksilla on vaikeuksia hallita ja tietää, kuinka monta puhelua saapuu päivittäin. Tuloksena on ongelmia palveluiden saatavuuteen hoidon tarpeessa oleville ja lisää stressiä sairaanhoitajille, joiden on hoidettava kaikki puhelut.

Entä jos käytössäsi olisi tietoa ja raportteja soittotilastoista resurssien suunnittelua ja optimaalista aikataulutusta varten?

Nykyaikainen potilaskontaktien hallintajärjestelmä, kuten Aurora teleQ, toimii hyvänä suunnittelu- ja jäsentelytyökaluna päivittäisten puheluiden hoitamiseen. Raportointitoiminto antaa tilastotietoja sekä saapuvien puhelujen määrästä että tapausten tyypistä. Näiden tietojen avulla tiedät, millaisia resursseja tarvitset ja mihin aikaan päivästä. Koska yhteydenotot (kuten puhelut, tekstiviestit, chat tai videopuhelut) näkyvät näytöllä, tilanteesta näkee selkeän yleiskuvan.

Nykyaikainen terveyskeskus

Segmentoimalla Aurora teleQ -järjestelmästä saapuvat puhelut Keravan terveyskeskus näki, kuinka puhelut jakautuivat päivän aikana sekä tapaustyypit. Tämä mahdollisti toiminnan ohjaamisen ja resurssien allokoinnin tarpeen mukaan.

”Aurora teleQ osoitti, kuinka paljon enemmän resursseja olisi pitänyt olla potilaiden tarpeiden tyydyttämiseksi. Töitä organisoimalla ja puheluita segmentoimalla palvelut olivat myös paremmin kohdistettuja oikeille ryhmille ja potilaille luvattu takuu yhteydenottoajasta piti paremmin. Segmentoinnin avulla saimme nopeammin apua potilaille, joiden asia oli kiireellinen”, Keravan terveyskeskuksen suunnittelija ja sairaanhoitaja Hanna Hukkanen, kertoo.

Digitalisaation hyödyntäminen tietoisella ja tasapainoisella tavalla auttaa luomaan nykyaikaisen terveyskeskuksen. Kaikkien potilaiden ja terveydenhuollon yhteyspisteiden saaminen samaan älykkääseen käyttöliittymään helpottaa ja virtaviivaistaa henkilökunnan työskentelyä. Lisäksi se auttaa parantamaan hoidon saatavuutta potilaille.

Miten digitaalinen yhteydenottojen hallinta-alusta voi lisätä hoidon saatavuutta ja helpottaa potilaskulkuja terveyskeskuksessasi? Aurora Innovation voi auttaa!

Täytä yhteystietosi alle tai ota yhteyttä suoraan osoitteeseen, Essi Hirvonen, Key Account Manager, p. 040 163 6779, essi.korhonen@aurorainnovation.com

Onko sinulla kysyttävää?

Jos sinulla on yleinen kysymys, käytä oikealla olevaa lomaketta. Jos kysymyksesi koskee myyntiä, kumppaneita tai tukea, valitse sen sijaan tämä lomake