cs

Suurin osa hoitajista sanoo Aurora teleQ:n parantavan työn sujuvuutta ja rauhoittavan työympäristöä

2023-07-14

by Louise Wahlström

Aurora Innovationin asiakaskysely kertoo, että asiakasyhteydenottojen hallintaan tarkoitettu viestintäratkaisu ja takaisinsoittojärjestelmä Aurora teleQ tuo terveydenhuollon ammattilaisille suurta lisäarvoa. 

Kysely kohdistettiin hyvinvointialueiden työntekijöille, jotka käyttävät Aurora teleQ -palvelua työssään. Kyselyyn vastasi yli 1 300 perusterveydenhuollon ja hammashoidon ammattilaista, joiden työroolit vaihtelevat hoitajista lääkäreihin ja sihteereihin. Noin kaksi kolmasosaa vastaajista työskentelee asiantuntijasairaanhoitajana, terveydenhoitajana tai röntgenhoitajana.

Kyselyn mukaan valtaosa käyttäjistä sanoo teleQ:n parantavan työn sujuvuutta. Työn sujuvuus -kysymys keräsi 4,2 pisteen keskiarvon viidestä mahdollisesta pisteestä. Suurin osa sanoo myös, että teleQ selkeyttää työtehtävien hoitamista, helpottaa päivittäistä työskentelyä, rauhoittaa työympäristöä ja parantaa potilastyötä.

Aurora teleQ:lla karsitaan muun muassa ruuhkautuneita puhelinjonoja. Pahimmillaan ihmiset joutuvat odottelemaan hoitajien takaisinsoittoa päivien ajan yhteydenottoruuhkan takia, mutta teleQ parantaa terveydenhuollon tavoittavuutta muun muassa ajastetun takaisinsoiton ja useiden viestintäkanavien avulla. Asiakkaan jätettyä soittopyynnön terveyskeskus ottaa yhteyttä asiakkaaseen ja ohjaa häntä eteenpäin hoitopolulla.

“Aurora teleQ:n tehtävänä on helpottaa terveydenhuollon ammattilaisten arkea ja tehostaa heidän työtään. Takaisinsoittopalvelun avulla puhelut jakautuvat tasaisesti päivän ajalle, ja työkalun tarjoama dataraportti auttaa organisaatioita ennustamaan ruuhkahuippuja, organisoimaan työtä ja optimoimaan resursoinnin”, sanoo Aurora Innovationin Suomen maajohtaja Toni Kivinen.

Data auttaa myös suunnittelemaan työn tauotusta.

“Aurora teleQ:n kaltaiset ratkaisut ovat avainasemassa työhyvinvoinnin kannalta. Joukkopako on jatkunut hoitoalalla pitkään, ja työn kuormitus on yksi suurimmista syistä siihen. Kuormitus puolestaan syntyy usein lukuista työkaluista, jotka eivät lisää tehokkuutta. Aurora teleQ auttaa terveydenhuollon ammattilaisia jaksamaan paremmin ja työskentelemään tehokkaammin”, Kivinen jatkaa.

Kyselyssä huomioitavaa on se, että sihteereistä lähes puolet antaa teleQ:lle täydet pisteet työn sujuvuutta koskevassa kysymyksessä. Sihteerit antoivat myös keskiarvoa paremmat arvosanat kysymykseen “Miten arvioisit teleQ:n vaikutusta työympäristöösi?”.

“Selvästi suurin osa kyselyyn vastanneista sihteereistä työskentelee julkisessa terveydenhuollossa. He ovat usein potilastyöhallinnon ja aikaa vievän paperityön polttopisteessä. Heidän työn sujuvuudellaan on mittavia vaikutuksia niin heidän kollegoiden kuin myös potilaiden kokemukseen”, sanoo Kivinen. 

NPS-tulosten perusteella erityisesti esihenkilöt arvostavat Aurora teleQ:ta paljon.

“Hektisen työn resursointi ja päivittäisen työn organisointi ovat esihenkilöiden tärkeimpiä tehtäviä hoitoalan johtamistyössä. Juuri tällaisissa asioissa haluamme tukea hoitoammattilaisia ja on ilahduttavaa, että esihenkilöt antavat meille näin positiivista palautetta.”  

“Saimme paljon myös avointa palautetta ja kehitysehdotuksia yli 800 henkilöltä. Esimerkiksi Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueilta olemme saaneet poikkeuksellisen positiivista palautetta. Tutustumme erityisesti avoimiin palautteisiin huolella, minkä jälkeen asiakasvastaavamme keskustelevat kehityskohteista henkilökohtaisesti asiakkaidemme kanssa”, toteaa Kivinen.

Viime vuonna asiakaskyselyn tulosten perusteella Aurora Innovation kehitti uusia sisältöjä, kuten pikaoppaita, tukemaan Aurora teleQ:n käytössä sekä kehitti asiakastuen prosesseja palvelemaan paremmin asiakkaiden tarpeita.

“Myös tällä kertaa kaikki saatu palaute huomioidaan palvelumme kehityksessä.” 

 

Ota meihin yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää.  

Onko sinulla kysyttävää?

Jos sinulla on yleinen kysymys, käytä oikealla olevaa lomaketta. Jos kysymyksesi koskee myyntiä, kumppaneita tai tukea, valitse sen sijaan tämä lomake