Talking nurses, walking and documents in hospital teamwork, diversity collaboration or bonding on surgery or clinic break. Smile, happy and healthcare women with medical research, paper or funny joke

Hoitotyön takana: Digitaalisten järjestelmien pitää tukea sairaanhoitajien työtä

2024-05-07

by Pia

Sairaanhoitajaviikko korostaa sairaanhoitajien keskeistä roolia terveydenhuollossa ja tarjoaa mahdollisuuden tuoda esiin, miten digitaaliset järjestelmät kuten Aurora teleQ voivat parhaimmillaan tukea heidän päivittäisiä työtehtäviään. Auttamalla ammattilaisia helppokäyttöisten digitaalisten järjestelmien avulla, autamme heitä selviytymään kiireisistä työpäivistä ja lisäämme työssä jaksamista. 

Teknologian on tuettava sairaanhoitajien työtä, ei lisättävä kuormitusta. Helppokäyttöisillä järjestelmillä luomme tehokkuutta ja säästämme ammattilaisten aikaa vaikuttaen samalla hoidon laatuun sekä henkilöstön työtyytyväisyyteen. 

Aurora Innovationin tärkein missio on olla helpottamassa asiakasyhteydenottojen hallintaa ja mahdollistaa parempaa työpäivien ajanhallintaa. 

 

Yhteydenottojen hoitamiseen liittyvän kuormituksen vähentäminen 

Tavoitteemme on auttaa terveydenhuollon ammattilaisia hallitsemaan asiakaskontakteihin kuten esimerkiksi puheluihin tai viesteihin kuluvaa aikaa, rauhoittaa työympäristöä sekä parantaa työssä jaksamista yksinkertaisen ja helpon asiakaskontaktien hallintajärjestelmän avulla.  

Terveydenhuollon yksiköt vastaanottavat päivittäin paljon asiakasyhteydenottoja edelleen puhelimitse. Tämä siitäkin huolimatta, että digitaaliset hoidon tarpeen arvioinnin työkalut ja sähköiset yhteydenottotavat ovat kasvussa. Puhelintyöskentely voi olla merkittävä kuormittava tekijä sairaanhoitajille, kun puheluita on paljon hoidettavana muiden työtehtävien lisäksi. Aurora teleQ -järjestelmä auttaa hallitsemaan puheluliikennettä esimerkiksi mahdollistaen takaisinsoitot rauhallisempiin ajanjaksoihin. Järjestelmä laskee koko ajan aktiivisesti sisään tulevien puheluiden määrää ja suhteuttaa sen käytössä oleviin resursseihin. Raporttien ja reaaliaikaisten tilastojen avulla puhelinliikennettä voidaan ennustaa ja resursseja jakaa paremmin kiireisimmille ajanjaksoille. 

Ylimääräiseen puhelintyöhön kuluvan ajan vähentäminen terveydenhuollon yksiköistä on olennaista, sillä se johtaa parempaan potilashoitoon ja vähentää ammattilaisten kokemaa kuormitusta. Sairaanhoitajien pitäisi useissa tapauksissa samaan aikaan hoitaa niin puhelimessa kuin vastaanotolla apua tarvitsevat henkilöt. Tähän tilanteeseen digitaalisten järjestelmien tulisi tarjota tukea. 

Sairaanhoitajien ajanhallintaa voidaan tukea automatisoimalla rutiinitehtäviä ja virtaviivaistamalla kommunikaatiota potilaiden kanssa. Asiakasyhteydenottojen ohjaaminen heti oikeaan paikkaan, tehtävien siirto järjestelmän sisällä toiseen yksikköön, vain yhden takaisinsoittopyynnön jättäminen ovat Aurora teleQ:n ominaisuuksia, jolla toivomme auttavamme ammattilaisten arkea. Myös muut yhteydenottotavat on helppo keskittää Aurora teleQ:hun, jolloin ammattilaisella on vain yksi järjestelmä hallittavana. 

 

Hyvin rakennettu työpäivä lisää työssäjaksamista 

Jokaisen työntekijän on tärkeää kokea hallitsevansa työpäiviään. Jouston säilyttäminen sairaanhoitajien aikataulussa on ratkaisevan tärkeää työkyvyn ylläpitämiseksi. Digitaalisten järjestelmien avulla työpäivien rytmitystä pystytään säätelemään, jotta jokainen työntekijä voi pitää työpäiviinsä kuuluvat tauot ilman, että tauot itsessään aiheuttavat kuormitusta. Tällä viikolla on tärkeää tunnustaa sairaanhoitajien tärkeä työ sekä tunnistaa myös ne työkalut, jotka voivat tehdä heidän työstään hallittavampaa ja tyydyttävämpää.  

Aurora teleQ:n lähestymistapa asiakaskommunikaation ja hallinnollisten tehtävien virtaviivaistamiseen tukee sairaanhoitajien työympäristön parantamista. Teknologia tekee enemmän kuin vain tehostaa toiminnallista tehokkuutta. Se tukee hyvinvointiaan ja ammatillista tyytyväisyyttä heidän näkökulmastaan, jotka ovat terveydenhuollon ytimessä, eli meidän sairaanhoitajiemme. 

Onko sinulla kysyttävää?

Jos sinulla on yleinen kysymys, käytä oikealla olevaa lomaketta. Jos kysymyksesi koskee myyntiä, kumppaneita tai tukea, valitse sen sijaan tämä lomake