webbsize

Rauhallinen työympäristö ja hyvä potilashoito – voiko molemmat saavuttaa samalla?

2020-07-23

by Louise Wahlström

Näiden kahden välillä ei tarvitse valita, sillä molemmat ovat saavutettavissa. Viime vuosien aikana sairaanhoitajan ammatissa on tapahtunut huomattavia muutoksia. Hoitotyön ohella heidän vastuulleen on tullut täysin uusia tehtäviä. Nykyisin hoitajat antavat terveysneuvontaa ja hoidontarpeen arviointia myös puhelimitse tai muilla digitaalisilla työkaluilla. Terveydenhuollon organisaatioita johtavien tehtävänä on varmistaa, että henkilöstöllä on parhaat mahdolliset olosuhteet vaativan työn suorittamiseen. Kuinka tällainen työympäristö on mahdollista luoda sairaanhoitajille?

Terveydenhuoltoalan henkilöstölle asetetut vaatimukset kasvavat samassa tahdissa digitalisaation edetessä. Potilaat odottavat terveydenhuollon palveluilta korkeaa saatavuutta, kun taas poliitikot odottavat niiden toteutusta kustannustehokkaasti. Perusterveydenhuollon piiriin kuuluvissa terveyskeskuksissa monet sairaanhoitajat viettävät edelleen paljon aikaa puhumalla potilaiden kanssa puhelimessa. Heidän työympäristönsä ei usein sovellu parhaalla mahdollisella tavalla juuri tällaiseen viestintään. Tässä artikkelissa annamme tarkemman kuvan heidän tilanteestaan sekä esittelemme ratkaisuja, joiden avulla sekä hoitotyötä tekevien työympäristöä että viestintää potilaiden kanssa voidaan parantaa. 

Työskentelyä paineen alla

Sairaanhoitajat istuvat usein samassa huoneessa muiden puheluita tekevien hoitajien kanssa. Toisinaan puhelinkeskusteluita käydään terveyskeskuksen vastaanotossa, jossa potilaita kohdataan myös kasvotusten. Tämä voi vaikeuttaa keskittymistä puhelinlinjan toisessa päässä olevaan potilaaseen. Rauhaton työympäristö voi toisinaan johtaa siihen, että puhelun aikana syntyy väärinkäsityksiä.

Läheisessä työskentelyssä muiden sairaanhoitajien tai muun henkilöstön kanssa on omat etunsa. Työkaverin konsultointi on näin helpompaa, kun potilaille annetaan neuvoja puhelimitse.. Mutta keskittymistä vaikeuttava työympäristö voi olla myös erittäin kuormittava, ja voi johtaa siihen, että potilas ei saa puhelussa tarvitsemaansa apua. Toinen sairaanhoitajia kuormittava seikka on aktiivisen asiakaspuhelun aikana jonoon kertyvät muut puhelut. Paine jonossa olevista puheluista voi johtaa väärinkäsityksiin käynnissä olevassa keskustelussa potilaan kanssa. Pahimmillaan tilanne voi aiheuttaa vakavia vahinkoja, mikäli potilas ei saa terveysongelmaansa oikeita neuvoja. 

Terveydenhuollon saatavuuden korkeat vaatimukset

Digitalisaation kiihtyessä myös terveydenhuoltoalalle on syntynyt esimerkiksi verkon kautta palvelevia lääkäreitä. Tämä on johtanut siihen, että potilaat vaativat terveydenhuollon palveluilta yhä parempaa saatavuutta. Kun suurin osa arkisista asioista on saatavilla vain älypuhelimen napin painalluksella, pitkä odotusaika lääkäriajan saamiseksi ei tunne enää kohtuulliselta. Yksi merkittävimpiä etuja yhteiskunnassa tällä hetkellä tapahtuvassa digitaalisessa kehityksessä ovat kaikki uudet työkalut, joilla voidaan parantaa terveydenhuollon ammattilaisten työympäristöä. Tekoälyä hyödyntävät ratkaisut voivat auttaa ohjaamaan potilaita oikealle hoitopolulle. Videoratkaisut synnyttävät uusia foorumeja terveydenhuollon konsultaatioille. Aurora teleQ:n mahdollistama puheluiden merkitseminen lisätiedoilla on toinen asia, joka helpottaa järjestelmän kanssa työskentelevien sairaanhoitajien arkea. Potilaan kanssa käytyyn puheluun voi merkitä jälkikäteen lisätietoja, jotta tapauksen seuranta on helpompaa. Tällä tavoin voidaan huomata, että suuren osan puheluista voisi hoitaa myös henkilö, jolla ei ole lääketieteellisiä taitoja. Tällaisissa tapauksissa puhelut voitaisiin siirtää muulle henkilökunnalle, jolloin hoitajien työtaakka helpottuisi ja resursseja vapautuisi itse hoitotyöhön.

Valitse työkaluja, joista on aidosti apua

Vaikka digitalisaatio mullistaa työskentelyä läpi toimialojen, on silti tärkeää huomioida terveydenhuollon henkilöstön työympäristön vaatimukset ja heidän erityistarpeensa. Tärkeintä terveydenhuollon ammattilaisille on se, että uudet digitaaliset työkalut tuovat arkeen apua, eivätkä hankaloita sitä. Toimimattomat IT-järjestelmät aiheuttavat enemmän hallinnollista työtä jo entisestään kuormittuneille sairaanhoitajille. Tämä lisää työperäistä stressiä, mikä vaikuttaa terveyskeskuksen työympäristöön negatiivisesti. Terveydenhuollon henkilöstön tärkein tehtävä on auttaa potilasta. Terveydenhuollon organisaatiota johtavan tärkein tehtävä on luoda henkilöstölle parhaat mahdolliset olosuhteet työssä onnistumiseen. Alkuun pääsee kartoittamalla nykytilanteen. Mitä järjestelmiä on tällä hetkellä käytössä? Miten organisaation prosessi toimii puhelimitse tapahtuvassa asiakaspalvelussa ja terveysneuvonnassa? Jo käytössä olevissa työkaluissa ja järjestelmissä voi olla ominaisuuksia, joita ei vielä hyödynnetä täysin. Digitalisaatio on avainroolissa, kun sairaanhoitajille rakennetaan parempaa työympäristöä. Ensimmäinen askel on ryhtyä ajattelemaan työyhteisön arkea luovasti, tarkastella ajankäyttöä aivan uudella tavalla sekä yhdistää joustavilla integraatioilla olemassa olevat järjestelmät uusiin digitaalisten työkaluihin..

Lopuksi

Terveydenhuollon johdon tehtävänä on varmistaa, että henkilöstöllä on parhaat mahdolliset työolosuhteet potilaiden palvelemiseen. Puhelimitse potilaita kohtaavat ammattilaiset joutuvat usein työskentelemään erittäin haastavissa olosuhteissa. Hyödyntämällä digitalisaation mahdollisuuksia ja valitsemalla oikeat työkalut, terveydenhuollon ammattilaisten työskentelystä voidaan tehdä huomattavasti helpompaa ja tehokkaampaa. 

Onko sinulla kysyttävää?

Jos sinulla on yleinen kysymys, käytä oikealla olevaa lomaketta. Jos kysymyksesi koskee myyntiä, kumppaneita tai tukea, valitse sen sijaan tämä lomake