smileys2

Enemmän sujuvuutta ja selkeyttä terveyskeskusten työhön – näin kehitämme Aurora teleQ -palvelua palautteen perusteella

2022-08-02

by Louise Wahlström

Viime vuoden loppupuolella selvitimme Aurora teleQ:n vaikutuksia terveyskeskusten työn sujuvuuteen. Kyselyyn vastasi yli 800 perusterveydenhuollon ja hammashoidon ammattilaista, joiden työroolit vaihtelevat hoitajista lääkäreihin ja sihteereihin sekä pääkäyttäjistä peruskäyttäjiin.

Saimme vastauksista paljon tietoa käyttäjien tarpeista ja tietysti eväitä teleQ:n kehittämiseen.

Iloksemme yli 80 prosenttia vastaajista kertoi, että Aurora teleQ on sujuvoittanut heidän työntekoaan. Lähes 80 prosenttia kertoi, että työtehtävien suorittaminen on myös selkeytynyt ja potilastyö on parantunut. Lisäksi yli kolme neljäsosaa kertoi, että työkalun käyttöönottaminen on rauhoittanut työskentely-ympäristöä.

Me Auroralla haluamme tuoda erilaisia potilashoitoon ja sisäiseen hallinnointiin käytettäviä viestintäkanavia yhteen, jotta potilaiden pääsy terveydenhuoltoon helpottuu ja terveydenhuollon ammattilaisten arjen prosessit toimivat paremmin. Kaikkien työkalujen ja viestintäkanavien päässä on ihminen, jolla on tarve saada tehtävänsä tai terveysasiansa hoidettua näppärästi.

Kyselyn tulokset osoittavat, että olemme onnistuneet tässä hienosti. Kun ottaa huomioon, että kysely tehtiin aikana, jolloin koronavirustapaukset nousivat Suomessa voimakkaasti ja terveyskeskukset menivät tukkoon sairastavista ihmisistä, voimme olla erityisen tyytyväisiä. 

Työtä on silti vielä paljon jäljellä eikä valmista tule koskaan.

Tukea järjestelmän käyttöön niin kokeneille kuin uusille käyttäjille

Osana kyselyä keräsimme noin 400 avointa palautetta teleQ:sta. Haasteissa korostui aikataulujen ja viestien muokkaaminen sekä erilaisten sulkujen toteuttaminen Aurora teleQ -kalenterissa. Myös raporttitoiminnosta saimme paljon palautetta.

Toive lisäohjeistuksesta nousi voimakkaasti esiin: käyttäjät toivoivat täsmällisiä tietoiskuja tiettyihin haasteisiin, joita järjestelmän käytössä oli ilmennyt. Tuloksista kävikin ilmi, että jo pidemmän aikaa teleQ:ta käyttäneet suosittelivat palvelua useammin kuin uudet käyttäjät.

Kuroaksemme tätä eroa pienemmäksi olemme työstäneet keväällä uusia ohjemateriaaleja helpottamaan käyttäjien työtä. Olemme jo julkaisseet Aurora teleQ -käyttöoppaat sivuston ja laatineet pikaoppaita teleQ:n käytön ja asetusten muokkaamisesta. Lisäksi olemme aloittaneet julkaisemaan myös pääkäyttäjille kohdennettua säännöllistä viestiä.

Asiakastuen toimintaa prosesseja ja osaamista on viilattu palautteen mukaisesti. Suunnittelemme myös videomuotoisten ohjeiden kuvaamista myöhemmin tänä vuonna. 

Olemme käyneet palautteita läpi huolellisesti suoraan Auroran tuotekehityksen kanssa. Lisäohjeita olemme onnistuneet toteuttamaan hyvinkin nopeasti ja ketterästi, mutta osa kehitysideoista vaatii enemmän aikaa. Esimerkiksi tehtävänäkymän kehittämiseen saimme useita erilaisia ehdotuksia, jotka ovat edenneet tuotekehitykseemme jalostettavaksi.

Saimme myös paljon hyvin asiakaskohtaisia pyyntöjä ja toiveita kyselyn perusteella. Ne olemme ottaneet puheeksi osana jatkuvaa yhteydenpitoa asiakkaidemme kanssa.

Paljon kiitoksia asiakkaillemme palautteen antamisesta!

Toni Kivinen

Suomen ja Baltian maajohtaja

Onko sinulla kysyttävää?

Jos sinulla on yleinen kysymys, käytä oikealla olevaa lomaketta. Jos kysymyksesi koskee myyntiä, kumppaneita tai tukea, valitse sen sijaan tämä lomake