Special care — Aurora Innovation
  • Om oss
  • Partners
    • Vilken lösning passar er?

      Kontakta oss
  • Våra tjänster
  • Kundcase
  • I vården
Aurora Innovation

Special care - Vårdar och utvecklar din specialistvårds digitala kommunikation

Med Aurora care erbjuder vi möjlighet att ytterligare vässa Aurora teleQs prestanda samt de interna processerna. Aurora care består av tre olika koncept, varav ett är Special care. Detta koncept riktar sig till specialistvården med målet att hjälpa specifika verksamheter som har behov av ökad tillgänglighet mot patienter.

Med Aurora cares Special care koncept får din verksamhet ett dedikerat team av experter inom områdena kommunikation, teknik, ledarskap, bemanning, statistik och tillgänglighetskrav.

Vad kan ingå i Special care konceptet?

Tillsammans med er sätter vi en plan där man alltid startar med en verksamhetsanalys för att sedan se över vilka övriga delar som ni vill och behöver ha hjälp med. Nedan upplägg är ett helt Special care koncept.

Verksamhetsanalys

Vi börjar med en analys av din verksamhets statistik för Aurora teleQ för att få en korrekt och samlad bild. Vi ser bland annat över kommunikativa arbetsflöden, telefontillgänglighet och väntetider. Vi identifierar tidskrävande och ineffektiva flöden och processer samt utrymme för förbättringar som kan frigöra tid och resurser. Analysen sammanställs i en rapport med förbättringsförslag som ligger till grund för det arbete som vi tillsammans ska genomföra.

Workshop

Tillsammans går vi igenom analysen och diskuterar arbetssituation och arbetsprocesser. Vi presenterar förändringsförslag och möjligheter till utveckling av Aurora teleQ som bättre kan möta just ert behov för exempelvis bemanning, schemaläggning, tillgänglighetskrav och patientbehov. Utifrån vår workshop sammanställer vi en plan framåt som t.ex. kan handla om utbildning för personalen, ändrade arbetssätt och anpassning eller utveckling av Aurora teleQ.

Utbildning

Utifrån vår analys och workshop tar vi fram en skräddarsydd utbildning så att användningen av Aurora teleQ ska bli så effektiv som möjligt. Vi erbjuder även en administratörutbildning som ger er möjlighet att internt kunna ta större ansvar för kommunikationen i Aurora teleQ.

Webinar

Vid behov genomför vi digitala webinarier, för att följa upp utbildning och frågeställningar.

Anpassning

Baserat på det vi kommit fram till i vår workshop, genomför vi den anpassning som behövs i Aurora teleQ. Det kan t.ex. handla om smartare kategoriseringar och att justera svarsmenyer och meddelanden så att inringande kunder väljer rätt menyval. När det gäller arbetsprocesser kan schemaförändringar behövas för att bättre hantera samtalstoppar och personalfrånvaro. En annan anpassning kan vara att rutinerna för samtalshantering ska ändras.

Avslut

Några veckor efter att ändringarna har implementerats ser vi tillsammans över resultatet, och dokumenterar resultatet i en slutrapport. Vid behov fortsätter utvecklingsprocessen.