Primary care — Aurora care koncept — Aurora Innovation
  • Om oss
  • Partners
    • Vilken lösning passar er?

      Kontakta oss
  • Våra tjänster
  • Kundcase
  • I vården
Aurora Innovation

Primary care - Vårdar och utvecklar din primärvårds digitala kommunikation

Med Aurora care erbjuder vi dig som arbetar med våra kommunikationslösningar möjlighet att ytterligare vässa såväl systemets prestanda som interna processer. Aurora care består av tre olika koncept, varav ett är Primary care. Detta koncept riktar sig till verksamheter inom primärvården med målet att öka resurseffektiviteten och på så sätt förbättra arbetsklimatet och öka tillgänglighet mot patienter.

Med Aurora cares Primary care koncept får din verksamhet ett dedikerat team av experter inom områdena kommunikation, teknik, ledarskap, bemanning, statistik och tillgänglighetskrav.

Vad kan ingå i Primary care konceptet?

Tillsammans med er sätter vi de delar som ni vill ha hjälp med. Nedan upplägg är vår rekommendation som vi vet ger det bästa resultatet för att nå era mål.

Workshop

Inför en Workshop ser våra konsulter över deltagarnas köer i Aurora teleQ och tar fram exempel på förbättringar som används för diskussionsunderlag. Till exempel statistik- och bemanningsförslag för hur man skapar ett dynamiskt och effektivt arbetssätt i Aurora teleQ, men även hur man bör schemalägga och med vilka små medel man kan skruva upp sin tillgänglighet.

Verksamhetsanalys

En verksamhetsanalys för Primary care består av en konkret analys över verksamhetens kommunikativa arbetsflöden i kontakten med patienten. Analysen identifierar tidskrävande och ineffektiva flöden och processer med avsikt att frigöra tid och resurser i verksamheten. Vi tillhandahåller de tekniska verktyg som krävs för att skapa en bättre arbetsmiljö och en effektivare digital vårdplanering i Aurora teleQ.

Webinar

Vi genomför digitala webinarier för att följa upp. Här går vi igenom verksamhetsanalys, statistik och tekniska anpassningar.