Eftermärkning — Aurora Innovation
  • Om oss
  • Partners
    • Vilken lösning passar er?

      Kontakta oss
  • Våra tjänster
  • Kundcase
  • I vården
Aurora Innovation

Enklare uppföljning med eftermärkning

Svenska regioner har stora mängder inkommande samtal till sina vårdcentraler varje dag, vilket drar enormt mycket resurser i form av personal som är knutna till telefonen under stora delar av dagen. För att underlätta hantering av samtalen vill vi effektivisera och automatisera så många delar som möjligt. För att lyckas med det krävs en förståelse för vad samtalen handlar om. Det är där funktionen Eftermärkning i Aurora teleQ kommer in i bilden.

I praktiken innebär Eftermärkning att personen som hanterar samtalet väljer en kod ur en standardiserad lista med ärenden i samband med att ärendet stängs i Aurora teleQ. Koderna är framtagna för att fånga upp den typ av ärenden som samtalen enligt vår långa erfarenhet oftast gäller. Eftermärkning används på så vis för att få en bättre förståelse för telefonin och de inkommande samtalsflödena.

”I och med den förstärkta vårdgarantin behöver vi inom vården effektivisera och optimera patientflödet för att se till att patienten alltid kommer till rätt vårdnivå – inom tiden för den förstärkta vårdgarantin. I dag erbjuder Aurora Innovation ett sätt att genomföra detta tack vare kvalitativ statistik i Aurora teleQ – den digitala plattformen för patientkontakt. Jag tror att fler enheter skulle kunna dra nytta av de insikter om kontaktmönster som eftermärkning i Aurora teleQ möjliggör.”

– Johan Kaarme, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör Region Gävleborg

Så här enkelt är det att använda eftermärkning i Aurora teleQ:

Vid avslutat samtal kan du markera vad ärendet gällde för att därefter kunna ta ut statistik. Du får upp en drop-down lista med de eftermärkningskoder som gäller för din verksamhet. Om alla ärenden taggas korrekt kommer det gå åt få fram viktig statistik som sedan kan hjälpa er att optimera era resurser, förbättra er tillgänglighet och utveckla er verksamhet. Hur många samtal varje dag leder till bokad läkartid? Hur många samtal gäller receptförnyelse eller avbokning av besök? Finns det samtal som gäller något helt annat än hälso- och sjukvård?