Våra tjänster: Aurora care vässar din Aurora teleQ — Aurora Innovation
  • Om oss
  • Partners
    • Vilken lösning passar er?

      Kontakta oss
  • Våra tjänster
  • Kundcase
  • I vården
Aurora Innovation

Aurora care - vårdar och utvecklar din verksamhets digitala kommunikation

Digitala verktyg skapar möjligheter att arbeta på nya, smartare sätt. Den digitalisering som vården genomgår handlar till en stor del om att använda rätt teknik – men den absolut största vinsten uppnås när verksamhetens arbetssätt och processer utvecklas i takt med tekniken.

När verksamheter utvecklas är det inte ovanligt att tekniken glöms bort och därför fortsätter att leverera utifrån gamla förutsättningar. Det kan också vara så att verksamheten inte utvecklas i takt med de möjligheter som tekniken erbjuder. Exempelvis kan en organisationsförändring underlättas med hjälp av enklare anpassningar av befintliga system. Dålig tillgänglighet och höga stressnivåer är några exempel på problem som rätt teknik och processer kan lösa.

Aurora care erbjuder dig som arbetar med våra kommunikationslösningar möjlighet att ytterligare vässa såväl systemets prestanda som interna processer. Vi hjälper dig att utveckla din verksamhet och skapa en ännu bättre arbetsmiljö, tillgänglighet och effektivitet. Genom Aurora care får din verksamhet ett dedikerat team av experter inom områdena kommunikation, teknik, ledarskap, bemanning, statistik och tillgänglighetskrav.

Tack vara våra konsulters samlade kunskap från många olika användare, kan vi utifrån ett helhetsperspektiv analysera hur just ni använder systemet. I arbetet ingår att identifiera var förbättringar kan genomföras för att säkerställa att ni använder systemets kompletta funktionalitet på bästa sätt.

Ofta handlar det om att skruva på mindre detaljer för att utveckla exempelvis schemaorganisationer, menyträd, meddelanden, knappval och köer – eller att skräddarsy lösningar för just er verksamhet. Små förändringar som medför stor nytta.

Aurora care består av tre olika koncept;  Primary care,  Special care och Extra care.