Aurora Innovation

Videosamtal för smidigare samtal

Har du varit i en situation då det hade underlättat ditt arbete om du också kunde se personen som ringde in? Vi är övertygade om att videosamtal kan fungera som ett komplement i den vardagliga telefonmottagningen. Det kan exempelvis göra det enklare för dig att ställa en diagnos eller avgöra hur akut ett ärende är.

Ökar tillgängligheten

Tror du att du skulle kunna ge dina patienter ännu bättre hjälp om du hade möjlighet att både kunna se och höra patienten samtidigt? Att som kund eller patient beskriva hur något ser ut kan vara en tidskrävande process. Om det istället gick att visa något direkt med hjälp av datorn, surfplattan eller mobilen så skulle det i många fall vara enklare för både kunden och dig. Med videosamtal i modulen video i Aurora teleQ kan du ge dina kunder en bättre och effektivare service.

Tidsbesparande och kvalitativt

Videosamtal inom vården har fått allt större uppmärksamhet de senaste åren. Fler och fler vårdgivare börjar erbjuda sina patienter denna tjänst som ett komplement i sin kommunikation. Tjänsten är mycket uppskattad, dels för att den sparar tid både för vårdgivare och för deras patienter, men även för att den på ett effektivt sätt kan höja vårdkvalitén. En ökad användning av videosamtal inom vården kan även bidra till en minskad smittospridning i väntrummen.

Så här fungerar modulen Video

  • Handläggaren loggar in i modulen via Aurora teleQ.
  • Handläggaren bokar in videosamtal med en kund. Alternativt så bokar kunden själv ett videosamtal via ett webbformulär.
  • Inbokade videosamtal visas i ärendelistan i Aurora teleQ.
  • Kunden loggar in via en app eller webbläsare. Handläggaren arbetar från sin dator och ser all information om videosamtalet på sin bildskärm.
  • När ett videoärende är avslutat trycker man på klar. I historiken sparas information om när och av vem ett videoärende har hanterats precis som för samtal.

Ladda ner produktblad: Aurora teleQ – Video

Vill du veta mer om modulen Video?