MENUMENU
Aurora Innovation

Telefonitjänst med återuppringning ger nöjdare kunder

Kärnan i Aurora teleQ är modulen vi kallar Återuppringning. Det är förenklat sagt en telefonitjänst med tidsangiven återuppringning. Genom att lägga in din verksamhets arbetsschema räknar modulen ut när ni har möjlighet att betjäna det inkommande samtalet och schemalägger en återuppringning. Snabbt, smidigt och effektivt.

Återuppringning – Effektiv och flexibel telefonitjänst

Återuppringning är en webbaserad och växeloberoende telefonitjänst för avancerad telefonköhantering. Tidsangiven återuppringning förbättrar både kundernas möjlighet att komma fram och arbetssituationen för alla anställda. Eftersom modulen tar hand om telefonin blir det tyst i telefonerna, vilket bidrar till minskad stress. Telefonhandläggaren tar initiativet till samtalet och kan därmed planera det på ett effektivare sätt.

Modulen kan integreras med analysverktyg som ger kraftfulla statistikrapporter. Det hjälper ditt företag att nå optimal kapacitet och gör det enkelt att utvärdera arbetet.

Optimera efter företagets resurser

Telefonin optimeras efter ditt företags personalresurser och arbetsschema. Detta passar både stora organisationer som har en hög och/eller ojämn belastning på växeln och småföretag som vill vara anträffbara ofta, men som inte alltid hinner svara i telefon.

Istället för upptaget eller en lång kö får kunden ett interaktivt svar när uppringning kommer att ske. Det innebär kortare väntetid i telefonen för era kunder, tid som med fördel kan tillbringas på annat sätt. När alla kommer fram går inga kunder förlorade och tekniken låter de anställda fokusera på kommunikationen.

Kundtjänst i toppklass

Tidsangiven återuppringning ger alltid ett tydligt besked om vilken status dennes samtal har, till skillnad från enklare system. Detta tillsammans med att du kan tala in personliga och uppdaterade meddelanden gör att Aurora teleQ kan förbättra både tillgängligheten och kundbemötandet.

Så här fungerar modulen Återuppringning

  • Modulen tar emot samtalen och ber den som ringer att knappa in sitt telefonnummer. Det är även möjligt att lämna ett meddelande med sitt telefonnummer.
  • Baserat på antalet inkommande samtal, deras genomsnittliga längd och antalet handläggare som arbetar vid detta tillfälle räknar modulen ut en schemalagd uppringning.
  • Den som ringer in får besked om när återuppringningen kommer att ske. Om tiden mot förmodan inte skulle passa går det att välja en senare tid.

Ladda ner produktblad: Aurora teleQ – Återuppringning

*Enligt en webbaserad sifoundersökning, utförd december 2016, där sammantaget 2301 personer deltog.

Vill du veta mer om återuppringning?

Tack vare Aurora teleQ kan vi erbjuda våra kunder fantastisk kundservice. Dessutom får våra medarbetare en bättre arbetsmiljö, med mindre stress och en jämnare arbetsbelastning.

Mats Hansson, Koncernekonomichef, Atteviks