Kvalitativ samtalsinspelning för företag | Aurora Innovation
  • Om oss
  • Partners
    • Vilken lösning passar er?

      Kontakta oss
  • Våra tjänster
  • Kundcase
  • I vården
Aurora Innovation

Kvalitativ samtalsinspelning med app

Med Aurora spondis modul Samtalsinspelning kan du enkelt spela in samtal på din iPhone eller Android. Det finns ingen gräns på hur lång inspelningen får vara. Du bestämmer själv hur länge inspelningarna ska sparas och du kan enkelt spara ner dem på datorn.

Inom vissa branscher och yrken kan arbetsprocessen underlättas markant om den anställde har möjlighet att spela in sina telefonsamtal. Det kan vara allt ifrån säljare som vill göra det enklare att komma ihåg en kundbeställning, projektledare som vill spela in viktiga telefonmöten, journalister och PR-konsulter som vill spela in intervjuer till verksamheter som har lagkrav på att spela in och lagra sina samtal.

Spela in samtal med suverän ljudkvalitet

Har du mobila samtal som är så viktiga att du vill spela in och spara dem? Med Aurora spondi kan du spela in din inkommande, utgående och pågående samtal direkt via appen. Filen spelas in i wav-format och hämtas i mp3. Ljudkvaliteten på inspelningarna är hög, du slipper det brus som ibland kan uppstå vid telefonintervjuer. Inspelningen kan med fördel användas i exempelvis en podcast.

Vill du komma igång med Samtalsinspelning? Välkommen med din förfrågan.

Ladda ner produktblad:

Vill du veta mer om modulen Samtalsinspelning?