Menyval för att koppla alla samtal rätt | Aurora Innovation
  • Om oss
  • Partners
    • Vilken lösning passar er?

      Kontakta oss
  • Våra tjänster
  • Kundcase
  • I vården
Aurora Innovation

Menyval för att koppla & vidarekoppla alla samtal rätt

Modulen Menyval i Aurora spondi hjälper dig se till att koppla och vidarekoppla samtal till rätt telefon. Jobbar du i en organisation som har behov av att styra de inkommande samtalen till olika svarsställen och kompetenser? Med Menyval väljer den inringande själv vart den vill bli kopplad genom att använda knapparna på telefonen.

Du bestämmer vilka valmöjligheter som ska finnas i ditt Menyval. Samtalet kopplas fram direkt efter angivet sifferval mellan 1 och 9. Varje menyval kan styras till valfri funktion. Det kan till exempel vara en svarsgrupp, en undermeny, en extern tjänst eller ett valfritt abonnemang. Om ett av valen kopplar till en svarsgrupp där ingen är inloggad läses detta val inte upp i menyn. På så sätt undviker du att vidarekoppling blir bortkoppling.

Enkelt och flexibelt

Konfigurering av menyval och meddelanden gör du direkt i Aurora spondi. Det finns ett 30-tal olika alternativ för Menyval med Aurora spondis automatiska röst, exempelvis ”för att bli kopplad till support tryck 3”. Vill du ha meddelandena mer personliga kan du givetvis spela in egna.

Har du många internationella kontakter på jobbet? Dialogen är tillgänglig på flera språk. Det innebär att du kan lägga in ett sifferval för att ge den inringande möjlighet att byta språk, exempelvis ”For English, press 9”. Praktiskt, eller hur?

Vill du koppla samtal på ett smidigare och säkrare sätt? Välkommen med din förfrpgan.

Ladda ner produktblad:

Vill du veta mer om modulen Menyval