Så blir du en av våra strategiska Partners — Aurora Innovation
  • Om oss
    • Vilken lösning passar er?

      Kontakta oss
  • Våra tjänster
  • Kundcase
  • I vården
Aurora Innovation

Strategiskt partnerskap gynnar ditt företag

Som partner till Aurora Innovation delar du vår ambition om kvalitet och att alltid sätta kunden i fokus. Ett partnerskap med oss bidrar direkt till utdelning i form av ökade intäkter och effektivisering för alla involverade parter. Vi hjälper dig utveckla närmare relationer, tack vare gemensamma affärsplaner och stöttning under hela processen.

Tillsammans sköter vi affärerna, från behovsanalys och offert till samordning av driftsättning och utbildning samt uppföljning. Har verksamheten olika lokala behov, anpassar vi lösningarna efter det!

Vi lyssnar på våra kunder och förbättrar ständigt vår produkter Aurora teleQ och Aurora spondi. Det är en av anledningarna till att vi har så lojala kunder.

Är du i dagsläget inte partner till oss men intresserad av att bli det? Kontakta oss!
Här ser du ett urval av våra partners.