• Om oss
    • Vilken lösning passar er?

      Kontakta oss
  • Våra tjänster
  • Kundcase
  • I vården31 maj, 2019

Johan Kaarme avböjer inval i styrelsen

Picture of Johan Kaarme, Photo credits to Magnus Laupa

Som tidigare kommunicerats har Johan Kaarme sedan hösten 2018 varit verksam som adjungerande styrelseledamot i Aurora Innovation.  Johan Kaarme skulle väljas in som ordinarie styrelseledamot vid årets bolagsstämma men avslutar nu istället sitt uppdrag som adjungerande styrelseledamot.
– Jag ser att Aurora Innovation har god potential att fortsätta utveckla effektiva kommunikationslösningar inom hälso- och sjukvården och hade gärna fortsatt att bidra till detta genom ett vårdperspektiv. Det potentiella styrelseuppdraget var avstämt i Region Gävleborg då jag fick frågan, men för att inte riskera att frågor om intressekonflikt uppstår mot Region Gävleborg eller Aurora Innovation har jag valt att avsluta mitt uppdrag, meddelar Johan Kaarme.