Aurora Innovation deltar på HiMSS Europe i Helsingfors — Aurora Innovation
  • Om oss
    • Vilken lösning passar er?

      Kontakta oss
  • Våra tjänster
  • Kundcase
  • I vården2019-06-07

Aurora Innovation deltar på HiMSS Europe i HelsingforsDen 11-13 juni kommer Aurora Innovation att delta på HIMSS European Conference & Exhibition i Helsingfors. HIMSS och Health 2.0 fortsätter stärka sitt samarbete och man har nu valt Finland, ett av världens mest innovativa länder, till att vara värd för årets konferens.

Myndigheter och entrepenörer gör gemensam sak

Under samma sak har hälsomyndigheter från olika europeiska länder och entrepenörer inom hälso- och sjukvåprd, möjligheten att interagera, lära från varandra och gemensamt gå framåt mot framtidens europeiska hälso- och sjukvård. För att lyckas med digitaliseringen av hälso- och sjukvården behövs rätt verktyg och rätt kompetens. Aurora Innovation erbjuder båda dessa framgångsfaktorer.

Dagliga uppdaqteringar från Aurora Innovation

Du kommer kunna följa konferensen från vår LinkedIn. Vänligen kontakta Aurora Innovations delegater, Henrik Westerbergeller Mikael Liias för mer information gällande Aurora Innovations deltagande under den europeiska HIMSS konferensen.

Vad är HIMSS?

HIMSS är en global rådgivande organisation och thought leader som stöttar transformationen av hälso- och sjukvården genom IT. Som en värdestyrd ideell organisation erbjuder HIMSS thought leadership, community byggande, policy, kompetensutveckling och spännande events som ska föra fram medlemmarnas röster.