Nätverk för verksamhetsutvecklare i vården — Aurora Innovation
  • Om oss
  • Partners
    • Vilken lösning passar er?

      Kontakta oss
  • Våra tjänster
  • Kundcase
  • I vården
Aurora Innovation

Nätverk för verksamhetsutvecklare i vården

Vad?

Ett nätverk för verksamhetsutvecklare och e-hälsostrateger inom vården, från både privata aktörer och regioner.

Varför?

Vision 2025 närmar sig med stormsteg. Alla jobbar vi med frågor relaterade till visionen och utvecklingen inom e-hälsa går svindlande fort. Det finns ett behov av att höra hur andra lyckats eller diskutera gemensamma utmaningar. Inom nätverket får du utbyta kunskap och erfarenheter med andra i samma situation.

Vad får du som medlem?

Nätverksträffar, webinars, nyhetsbrev med omvärldsbevakning och trendspaning, medlemskap i en grupp på LinkedIn där nätverket kan fortsätta samtalet under året.

Vad är Aurora Innovations roll  i nätverket?

Aurora Innovation sammankallar till alla träffarna, både till nätverksträffen och till de olika webinarium som kommer att hållas regelbundet. Dessutom sammanställer Aurora Innovation det trendspanande nyhetsbrevet och modererar gruppen på LinkedIn.

Vill du gå med i nätverket? Fyll i dina uppgifter så blir du tillagd på medlemslistan: