Missa inte Vitalis 2020 — Aurora Innovation
  • Om oss
    • Vilken lösning passar er?

      Kontakta oss
  • Våra tjänster
  • Kundcase
  • I vården
Aurora Innovation

Vitalis 2020 - delta digitalt!

På det digitala Vitalis 25-26 augusti kan du ta del av livesända panelsamtal och keynote-presentationer samt förinspelade föreläsningar där aktuella frågor kring digitaliserad vård och omsorg diskuteras.

Vår VD, Martin Ingels, kommer att vara på plats. Förutom sitt föredrag, ska han även vara med i två paneldiskussioner;
Kan ersättnings- och styrmodeller driva förändring? Eller är det annat som driver innovation? och Från reaktivt till proaktivt – Modern teknik för vården att skapa mer hälsa och hållbarhet

Vad kan vården lära av bankers digitalisering?


Onsdag 26 augusti 2020.
10:30 – 11:00
Föredrag av Martin Ingels, VD Aurora Innovation.

Om föredraget:

I digitaliseringen av vården ges utvecklingen av journalsystem och andra databärare stor plats och omfattande budget. Samtidigt diskuteras hur innovationer kan stimuleras – alltifrån AI-baserade utvecklingar till andra specifika diagnos- och behandlingsapplikationer.

Problemet är att stora databärande system aldrig kommer att kunna utgöra en god integrationsplattform för digital innovation. Det saknas ett mellanlager – i Gartners termer saknas nivån Systems of Diversification, eller patientflödesstödjande applikationer som de skulle kunna kallas.

Situationen inom bankvärlden är i princip väldigt liknande den i vården. Kan vården inspireras av det sätt bankvärlden använt i sin digitalisering?