Behovsanpassad kompetens-utveckling — Aurora Innovation
 • Om oss
 • Partners
 • Jobba hos oss
  • Vilken lösning passar er?

   Kontakta oss
 • Våra tjänster
 • Kundcase
 • I vården
Aurora Innovation

Behovsanpassad kompetens-utveckling

Ta del av temaskriften med tips från experter om hur du löser kompetensutvecklingen på vårdcentralen.

Tips för behovsanpassad kompetensutveckling i primärvården

I en alltmer snabbföränderlig hälso- och sjukvård har betydelsen av kompetensutveckling för vårdpersonalen ökat. Detta innebär att en av verksamhetschefens viktigaste uppgifter är att avgöra vilka behov av kompetensutveckling som finns i verksamheten.

Men, vilka är de vanligaste utmaningarna för verksamhetschefen som vill satsa på kompetensutveckling för sina medarbetare? Hur kan dessa utmaningar hanteras? I en temaskrift har vi sammanställt tips från experter om hur du bäst löser utmaningar relaterade till kompetensutveckling på vårdcentralen.

Denna temaskrift är uppdelad i 7 kapitel:

 • Så skapar du en bra arbetsmiljö
 • Så motiverar du medarbetare till förändring
 • Så möter du digitaliseringens krav på förändring
 • Så genomför du bra utvecklingssamtal
 • Så säkrar du kompetensförsörjningen i framtiden
 • Så behovsanpassar du kompetensutvecklingen
 • Glöm inte din egen utveckling
Ladda ned temaskriften


Blogg