MENUMENU
  • Om oss
  • Våra produkter
    • Vilken lösning passar er?

      Kontakta oss
  • Våra tjänster
  • Kundcase
  • I vården
Aurora Innovation

Vården sparar både tid och pengar med Aurora teleQ

Förbättrad tillgänglighet i vården bidrar till en mer kostnadseffektiv sjukvård, mer effektivt användande av allmänna medel och en friskare befolkning. Med Aurora teleQ kan din verksamhet få både bättre arbetsmiljö och nöjdare patienter till en lägre kostnad. Vi hjälper er få en mer patientcentrerad vård.

Ett välfungerande kontaktsystem för offentlig sektor bidrar positivt till samhällsekonomin. Ett välkänt faktum är att desto snabbare en patient får hjälp, desto snabbare blir hon frisk. Det tycker vi är patientcentrerat och nära vård. Med Aurora teleQ kommer patienterna alltid fram. Patienter blir fortare friska och kan återgå i arbete. Friskare invånare ger högre livskvalitet för individen och därmed en starkare samhällsekonomi. Att telefonköerna försvinner för invånarna leder också till att mer tid kan läggas på arbete. Tack vare Aurora teleQs positiva inverkan på vårdpersonalens arbetsmiljö och stressnivåer kan patienterna erbjudas vård med högre kvalitet.

Resultat som håller Aurora teleQ för tillgänglighetsansvarig

Behöver du hjälp att nå tillgänglighetsmålen som är satta i ditt landsting? Med Aurora teleQ får du hållbar obunden statistik och slipper investering och låsning. Du kan snabbt se resultat och utveckla verksamheten framåt. För dig som är ansvarig för tillgängligheten kan Aurora teleQ säkerställa att ditt landsting hamnar i topp på de nationella mätningarna av telefontillgängligheten till primärvården.

Med Aurora teleQ minskar stressen för dina anställda. Det leder till färre sjukskrivningar och optimerade resurser med bättre bemanning genom verktyg. Tack vare det smidiga analysverktyget kan du simulera olika schemans påverkan på tillgängligheten.

Vår produkt är den ledande tillgänglighetslösningen på vårdmarknadenmed. Med kontaktytor som återuppringning, Videosamtal, SMS och Chatt garanterar vi en mer patientcentrerad vård. Känner du att ditt landsting inte lever upp till tillgänglighetskraven bistår vi alltid med konsultation och mångårig expertis. Vi kan garantera vändning av siffrorna.

Fokusera på din kärnverksamhet Aurora teleQ för verksamhetschefen

Som verksamhetschef är det du som har det yttersta ansvaret för att patienterna får den hjälp de behöver. Genom att anpassa och skräddarsy en lösning baserat på dina resurser och behov underlättas ditt arbete markant. Din verksamhet har möjlighet att ge patienterna ett bättre bemötande, vilket ger färre klagomål och frigör värdefull tid för dig att fokusera på din egen verksamhet.

Du slipper sena avbokningar, outnyttjad kapacitet, upptaget och onödiga samtal. Istället vinner du fler läkartider, kapacitet att ta emot ännu fler patienter, planerad övertid, större kontroll över tid och personal möjlighet att prioritera viktigare samtal mer mera.

Genom några enkla musklick får du full överblick över telefonin. Det inbyggda analysverktyget i Aurora teleQ ger dig kraftfulla rapporter så att du kan planera bemanning utifrån behov och personalresurser. Du kan även provlägga scheman och direkt se hur de påverkar tillgängligheten. Det går även att jämföra tillgängligheten mellan verksamheter, både på ett mer övergripande och detaljerat sätt. Produkten är enkel att administrera både för dig och för dina anställda, allt för att du ska kunna fokusera på din kärnverksamhet.

Styr planeringen av din dag Aurora teleQ för sjuksköterskan

För dig som är sjuksköterska är det troligtvis extra viktigt att kunna hantera stressiga situationer. Vår unika produkt eliminerar ringande telefoner vilket gör stressen i vardagen hanterbar. Med Aurora teleQ får du tid att fokusera på annat. Du hinner ge rådgivning på telefon, Video eller Chatt och får även tid för dokumentation.  Det leder i förlängningen till nöjdare patienter.

Vår molnbaserade telefonilösning, Aurora teleQ, har ett enkelt och logiskt gränssnitt. Är du osäker på någonting kan du alltid gå in i Aurora teleQs inbyggda hjälpportal eller kontakta vår support.

 

Vi har sparat tid genom att använda svarsgrupper. När det gäller akut hjärtsjuka patienter räknas varje minut.

Rickard Linder, överläkare

Nyheter