Användarinfo GDPR — Aurora Innovation
  • Om oss
    • Vilken lösning passar er?

      Kontakta oss
  • Våra tjänster
  • Kundcase
  • I vården
Aurora Innovation

Användarinfo GDPR

 

Viktig information om ändringar i Aurora teleQ

Den nya versionen av Aurora teleQ, Kosmonaut, innehåller en del ändringar med fokus på dataintegritet. Den europeiska dataskyddslagen, GDPR, påverkar hur persondata får hanteras av alla företag.Vi har anpassat Aurora teleQ så att ni inte behöver ta till åtgärder för att få en GDPR säkrad produkt. Alla ändringar är utvecklade ur ett GDPR perspektiv i samråd med våra kunder.

Persondata i ärendevyn – 15 juni 2018
Följande information kommer inte längre visas i ärendevyn som standard:
• Personnummer
• Kundnummer
• Telefonnummer
• A-nummerOvan information kommer visas när användaren öppnar ett ärende. Denna ändring har vi gjort för att öka spårbarheten kring vem som har sett persondata. Anteckningar påverkas inte.
När: Aktiveras fredag 15 juni, kl.15 för alla kunder.
Automatisk radering av ärenden – aktiverad
Ärenden raderas från ärendevyn efter max 28 dagar – dvs. ärenden får inte ligga i ärendevyn mer än 28 dagar. Det här är en ny standard. Tidigare har ärenden inte tagits bort från ärendevyn alls. Ärenden som raderas finns i loggrapporten. Ärenden som ska raderas flaggas i ärendevyn samt på ärendenivån.
Statistik tillgänglig i 14 månader – 30 september 2018
Statistik kommer att finnas tillgänglig i
Aurora teleQ max 14 månader bakåt i tiden. Data äldre än 14 månader raderas automatiskt.
När: Aktiveras söndag 30 september 2018.
Förbättringar – ej GDPR
• ”Gå till datum” i schema
• Importera egna ljudmeddelanden
• Förbättrad information när en agent loggar ut och det finns ärenden kvar i ärendevyn
GDPR och Aurora: Att tänka på

Aurora teleQ raderar automatiskt data som tillhör den som kontaktar er, men data som tillhör de som jobbar i Aurora teleQ (Användarkonton) hanteras av er som kund.

För mer information om GDPR och ändringar i Aurora teleQ, var vänlig kontakta er support.

MVH
Aurora Innovation

Aurora Innovation, Dragarbrunnsgatan 50, 753 20 Uppsala, 018-19 44 40
info@aurorainnovation.com