Tillgänglighet — Aurora Innovation
  • Om oss
  • Partners
    • Vilken lösning passar er?

      Kontakta oss
  • Våra tjänster
  • Kundcase
  • I vården
Aurora Innovation

Tillgänglighet för alla

Regeringen har som mål att Sverige ska vara bäst på e-hälsa år 2025. I internationella jämförelser håller svensk vård hög kvalitet i medicinska resultat. Däremot uppvisas sämre resultat i kontinuitet, patientdelaktighet och tillgänglighet. Med en stärkt primärvård vill regeringen skapa en modern hälso- och sjukvård, som med hjälp av e-hälsa ska sätta individen i centrum och öka tillgängligheten.

Den ökade tillströmningen av patienter inom sjukvården skapar nya utmaningar. Många personer har svårt att komma i kontakt med primärvården tillräckligt snabbt och dålig tillgänglighet skapar en stor frustration. Inom vården ses på fler håll digitaliseringen och nya digitala verktyg som lösningen på dessa utmaningar.

Att skapa en mer tillgänglig värld

Aurora Innovation har länge hjälpt hälso- och sjukvården med sina höga tillgänglighetskrav. Med Aurora teleQ vår digitala plattform för patientkontakt möjliggör vi effektivare vårdmöten, för både patient och vårdpersonal – idag och imorgon.

Vi  tycker att alla ska ha samma möjligheter att få den sjukvård de behöver. Detta tror vi bäst uppnås genom att de personer som idag har en utbildning inom sjukvård bestämmer vem som har behov av vilken typ av vård. Vi tycker att en person som idag inte har tillgång till, eller möjlighet att använda sig av, nya digitala verktyg har lika stor rätt att få sina vårdbehov uppfyllda. Framför allt anser vi att det är av största vikt att patienten litar på att de personer som är utbildade för att ge vård också kan selektera hur patienten ska få rätt typ av vård.

Förstärkt vårdgaranti

På Aurora Innovation vill vi hjälpa er att möta de förändrade förutsättningar som den förstärkta vårdgarantin innebär. Med tilläggsfunktionen eftermärkning i Aurora teleQ blir uppföljning av ärenden enkel och standardiserad. Detta kommer hjälpa er att optimera patientflödet för att se till att patienten alltid kommer till rätt vårdnivå –  inom tiden för den förstärkta vårdgarantin. Med vårt bemanningsstöd hjälper vi er också att se till att ni har rätt resurs på rätt plats – vid rätt tidpunkt.

Kom ihåg, tillgänglighet är ett kvitto på hur verksamheten mår. Vi hjälper er gärna att optimera er verksamhet för att möta de nya kraven på tillgänglighet.