Arbetsmiljö — Aurora Innovation
 • Om oss
 • Partners
 • Jobba hos oss
  • Vilken lösning passar er?

   Kontakta oss
 • Våra tjänster
 • Kundcase
 • I vården
Aurora Innovation

Bättre arbetsmiljö i vården

Kraven på vårdpersonalen ökar i takt med att utvecklingen går framåt. Patienter förväntar sig hög tillgänglighet och politiker förväntar sig effektivisering för att kunna erbjuda god och nära vård till lägre kostnad. På vårdenheterna sitter fortfarande vårdpersonal ofta i telefon i en arbetsmiljö som inte är optimal för kommunikationen med patienten.

Förbättra arbetsmiljön med en digital plattform

En stor fördel med den digitala utvecklingen är alla verktyg som finns för att underlätta vardagen för vårdpersonal. Aurora teleQ är idag så mycket mer än bara ett telefonisystem. Det är en digital plattform för patientkontakt med många olika moduler som bidrar till en bättre arbetsmiljö på vårdenheten.

Med AI-lösningar vid t.ex. anamnes får sjuksköterskan mer information om patienten redan innan samtalet börjar. Med videolösningar som skapar möjlighet till digitala läkarbesök eller kanalväxling i det rådgivande samtalet skapas en mer tillgänglig primärvård med bredare kontaktvägar. Med eftermärkning av inkommande ärenden blir det enklare för vårdpersonal att följa upp ärenden i Aurora teleQ. I de fall där det rör sig om många ärenden administrativ karaktär kan det löna sig att låta medicinska sekreterare hantera dessa. Allt för att öka tillgängligheten och låta de med störst vårdbehov få hjälp på rätt vårdnivå med en gång.

Välj verktyg som hjälper

För vårdpersonalen är det allra viktigaste att de nya verktygen ska hjälpa, inte stjälpa. IT-system som inte fungerar ger ökad administration. Vilket ger högre upplevd stress. Detta påverkar arbetsmiljön negativt.

Hur ser er patientkontakt ut idag, över telefon eller digitalt? Kanske finns det outnyttjade möjligheter i de verktyg och system som ni redan har. Digitaliseringen är nyckeln till en bättre arbetsmiljö i vården, vi hjälper er gärna att komma igång.