Aurora teleQ i vården — Aurora Innovation
  • Om oss
  • Partners
    • Vilken lösning passar er?

      Kontakta oss
  • Våra tjänster
  • Kundcase
  • I vården
Aurora Innovation

Vården sparar både tid och pengar med Aurora teleQ

Förbättrad tillgänglighet i vården bidrar till en mer kostnadseffektiv sjukvård, mer effektivt användande av allmänna medel och en friskare befolkning. Med Aurora teleQ kan din verksamhet få både bättre arbetsmiljö och nöjdare patienter till en lägre kostnad. Vi hjälper er få en mer patientcentrerad vård.

 Ett välkänt faktum är att desto snabbare en patient får hjälp, desto snabbare blir hon frisk. Det tycker vi är patientcentrerad och nära vård. Med Aurora teleQ kommer patienterna alltid fram. Patienter blir fortare friska och kan återgå i arbete. Friskare invånare ger högre livskvalitet för individen och därmed en starkare samhällsekonomi. Att telefonköerna försvinner för invånarna leder också till att mer tid kan läggas på arbete. Tack vare Aurora teleQs positiva inverkan på vårdpersonalens arbetsmiljö och stressnivåer kan patienterna erbjudas vård med högre kvalitet.

Förbättra arbetsmiljön för dina medarbetare

Som verksamhetschef är det du som har det yttersta ansvaret för att dina medarbetare trivs på jobbet. Med en bra arbetsmiljö ger du dina medarbetare bäst förutsättningar att ge patienterna den hjälp de behöver. Genom att anpassa och skräddarsy en lösning baserat på dina resurser och behov underlättas ditt arbete markant. Dina medarbetare har möjlighet att ge patienterna ett bättre bemötande, vilket ger färre klagomål och frigör värdefull tid för dig att fokusera på verksamheten.

En digital plattform för patientkontakt

Med verksamhetsutveckling som en tydlig del i dina arbetsuppgifter är det upp till dig att ta fram och implementera strategier för hur din verksamhet ska kunna optimera sin resurser i framtiden. Aurora teleQ är en digital plattform för patientkontakt och borde vara den självklara platsen att börja när din verksamhet behöver införa nya digitala verktyg.

Resultat som håller

Behöver du hjälp att nå tillgänglighetsmålen som är satta i ditt landsting? Med Aurora teleQ får du hållbar obunden statistik och slipper investering och låsning. Du kan snabbt se resultat och utveckla verksamheten framåt.

Styr planeringen av din dag

För dig som sjuksköterska är det viktigt att känna delaktighet och att du har förmågan att påverka din situation. Vår unika produkt eliminerar ringande telefoner vilket gör stressen i vardagen hanterbar.