Aurora teleQ i vården — Aurora Innovation
  • Om oss
  • Partners
    • Vilken lösning passar er?

      Kontakta oss
  • Våra tjänster
  • Kundcase
  • I vården
Aurora Innovation

Vården sparar både tid och pengar med Aurora teleQ

Förbättrad tillgänglighet i vården bidrar till en mer kostnadseffektiv sjukvård, mer effektivt användande av allmänna medel och en friskare befolkning. Med Aurora teleQ kan din verksamhet få både bättre arbetsmiljö och nöjdare patienter till en lägre kostnad. Vi hjälper er få en mer patientcentrerad vård.

 Ett välkänt faktum är att desto snabbare en patient får hjälp, desto snabbare blir hon frisk. Det tycker vi är patientcentrerad och nära vård. Med Aurora teleQ kommer patienterna alltid fram. Patienter blir fortare friska och kan återgå i arbete. Friskare invånare ger högre livskvalitet för individen och därmed en starkare samhällsekonomi. Att telefonköerna försvinner för invånarna leder också till att mer tid kan läggas på arbete. Tack vare Aurora teleQs positiva inverkan på vårdpersonalens arbetsmiljö och stressnivåer kan patienterna erbjudas vård med högre kvalitet.

Förbättra arbetsmiljön för dina medarbetare 

Som verksamhetschef är det du som har det yttersta ansvaret för att dina medarbetare trivs på jobbet. Med en bra arbetsmiljö ger du dina medarbetare bäst förutsättningar att ge patienterna den hjälp de behöver. Genom att anpassa och skräddarsy en lösning baserat på dina resurser och behov underlättas ditt arbete markant. Dina medarbetare har möjlighet att ge patienterna ett bättre bemötande, vilket ger färre klagomål och frigör värdefull tid för dig att fokusera på verksamheten.

Aurora teleQ för verksamhetschefen

Du slipper sena avbokningar, outnyttjad kapacitet, upptaget och onödiga samtal. Istället vinner du fler läkartider, kapacitet att ta emot ännu fler patienter, planerad övertid, större kontroll över tid och personal möjlighet att prioritera viktigare samtal mer mera.

Genom några enkla musklick får du full överblick över telefonin. Det inbyggda analysverktyget i Aurora teleQ ger dig kraftfulla rapporter så att du kan planera bemanning utifrån behov och personalresurser. Du kan även prova att lägga scheman och direkt se hur de påverkar tillgängligheten. Det går även att jämföra tillgängligheten mellan verksamheter, både på ett mer övergripande och detaljerat sätt. Produkten är enkel att administrera både för dig och för dina anställda, allt för att du ska kunna fokusera på din kärnverksamhet.

En digital plattform för patientkontakt  

Med verksamhetsutveckling som en tydlig del i dina arbetsuppgifter är det upp till dig att ta fram och implementera strategier för hur din verksamhet ska kunna optimera sin resurser i framtiden. Aurora teleQ är en digital plattform för patientkontakt och borde vara den självklara platsen att börja när din verksamhet behöver införa nya digitala verktyg.

Aurora teleQ för verksamhetsutvecklaren

Vision 2025 är en viktig del i detta och oavsett om din officiella roll är e-hälsostrateg, verksamhetsutvecklare eller något däremellan är du väl medveten om både utmaningarna och möjligheterna som digitaliseringen innebär. Aurora teleQ är en digital plattform för patientkontakt och borde vara den självklara platsen att börja när din verksamhet behöver införa nya digitala verktyg som komplement till telefonin. Förutom möjligheten att lägga till moduler för video, sms eller chatt till din verksamhets befintliga telefonilösning erbjuder vi även ovärderlig uppföljning av ärenden med funktionen eftermärkning. Eftermärkning ger verksamheten insyn i hur ärenden hanteras och ger dig viktig information som kan styra framtida strategiska beslut.

Vill du diskutera utmaningar och möjligheter tillsammans med andra i samma situation? Gå med i vårt nätverk för verksamhetsutvecklare i vården.

Resultat som håller

Behöver du hjälp att nå tillgänglighetsmålen som är satta i ditt landsting? Med Aurora teleQ får du hållbar obunden statistik och slipper investering och låsning. Du kan snabbt se resultat och utveckla verksamheten framåt.

Aurora teleQ för tillgänglighetsansvarig

För dig som är ansvarig för tillgängligheten kan Aurora teleQ säkerställa att ditt landsting hamnar i topp på de nationella mätningarna av telefontillgängligheten till primärvården. Med Aurora teleQ minskar stressen för dina anställda. Det leder till färre sjukskrivningar och optimerade resurser med bättre bemanning genom verktyg. Tack vare det smidiga analysverktyget kan du simulera olika schemans påverkan på tillgängligheten.

Vår produkt är den ledande tillgänglighetslösningen på vårdmarknaden. Med kontaktytor som återuppringning, Videosamtal, SMS och Chatt garanterar vi en mer patientcentrerad vård. Känner du att ditt landsting inte lever upp till tillgänglighetskraven bistår vi alltid med konsultation och mångårig expertis. Vi kan garantera förbättrade tillgänglighetssiffror.

Styr planeringen av din dag 

För dig som sjuksköterska är det viktigt att känna delaktighet och att du har förmågan att påverka din situation. Vår unika produkt eliminerar ringande telefoner vilket gör stressen i vardagen hanterbar.

Aurora teleQ för sjuksköterskan

För vårdpersonal är det extra viktigt att kunna hantera stressiga situationer. Det är en pressad verklighet ute på vårdenheterna med underbemanning och höga tillgänglighetskrav. Med Aurora teleQ får du tid att fokusera på annat. Du hinner ge rådgivning på telefon, Video eller Chatt och får även tid för dokumentation.  Det leder i förlängningen till nöjdare patienter.

Vår molnbaserade telefonilösning, Aurora teleQ, har ett enkelt och logiskt gränssnitt. Är du osäker på någonting kan du alltid gå in i Aurora teleQs inbyggda hjälpportal eller kontakta vår support.