ARVONNAN SÄÄNNÖT

1 Arvonnan järjestäjä

Aurora Innovation Oy, Piispansilta 11 A, 02230 Espoo

2 Arvonnan alkamis- ja päättymispäivä sekä osallistumiskelpoisuus

Käyttäjäkyselyyn liittyvän arvonnan vastaamisaika on 18.11.-3.12.2021.

Käyttäjäkyselyyn liittyvään arvontaan voivat osallistua Aurora Innovationin asiakasyritysten ne työntekijät, jotka käyttävät Aurora teleQ:ta. Arvontaan eivät voi osallistua Aurora Innovationin työntekijät ja heidän perheenjäsenensä.  

3 Palkinnot

Aurora teleQ:n käyttäjäkyselyyn vastanneiden kesken arvotaan 5 kpl S-ryhmän 75 euron lahjakortteja.

4 Voittajien valinta ja julkistus

Voittaja arvotaan satunnaisesti kaikkien Aurora teleQ -käyttäjäkyselyyn vastanneiden kesken.  Arvonnan järjestäjä ilmoittaa voittajalle henkilökohtaisesti sähköpostilla tai puhelimitse. Jos henkilö ei ole ilmoittanut yhteystietojaan palkinnon toimitusta varten, arvotaan uusi voittaja.

6 Rekisteritiedot ja tietosuoja

Käyttäjäkyselyn vastaanottajalista koostuu Aurora teleQ:n käyttäjätiedoista. Kyselyn yhteydessä tehtävään arvontaan liittyviä yhteystietoja ei käytetä muuhun Aurora Innovationin toimintaan tai markkinointiviestintään.

7 Arvonnan järjestäjän vastuu

Aurora Innovation Oy vastaa palkintoihin liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta. Arvonnan osallistujat vapauttavat Aurora Innovation Oy:n kaikista muista mahdollisista palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen liittyvistä kustannuksista.

Arvonnan järjestäjä ei vastaa osallistumisista, jotka eivät teknisistä syistä ole tulleet perille tai joissa on puutteelliset tunnisteet tai yhteystiedot. Arvonnan järjestäjällä on oikeus peruuttaa arvonta ylivoimaisen esteen (force majeure) tai vastaavan tapahtuman johdosta.

8 Muut ehdot

Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja arvonnan järjestäjän niiden tulkinnasta mahdollisesti antamia päätöksiä. Arvonnan järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin.

Arvonnan järjestäjä voi hylätä minkä tahansa osallistujan omalla päätöksellään. Arvonnan järjestäjä pidättää oikeuden hylätä virheelliset tai näiden sääntöjen vastaiset osallistumiset kokonaisuudessaan ilman korvausvelvollisuutta osallistujalle. Arvonnan järjestäjällä on oikeus hylätä sellaiset osallistujat, joiden on syytä epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja.