Lugege meie visiooni ja väärtuste kohta | Aurora Innovation
Aurora Innovation

Visioon ja väärtused

Meie visioon

Usume, et meie ülesandeks siin maailmas on lahendada patsientide ja tervishoiuasutuste vahelised suhtlusvajadused ühiskonna hüvangu nimel.

Usume, et pakkudes suhtlusplatvormi, mis toetab tervishoiutöötajaid nende igapäevatöös, võimaldame neil teenindada patsiente parimal võimalikul viisil.

Usume, et meie kliendid ja kasutajad mõõdavad kvaliteeti vastavalt sellele, mida nad kogevad meie poolt pakutavatest toodetest ja lahendustest.

Usume koostöösse rakenduspartneritega, kuna see annab lisaväärtust patsiendi suhtlemisele oma tervishoiuasutusega.

Usume lihtsusesse ja julgeme öelda „ei“ ning keskendume projektidele, mis on olulised ja millel on sisu.

Teame, et kui tegutseme professionaalselt ja konstruktiivselt, lahkelt ja teisi austades, loome vahendid edu saavutamiseks.

Meie väärtused

Cooperation
Koostöö

Teame, et parim viis oma visiooni saavutamiseks on koostöö. Armastame sünergiat ja teame, et koostöö teeb meid tugevamaks.

Courage
Julgus

Julgeme olla uuendusmeelsed ja teha julgeid otsuseid, mis on kooskõlas meie visiooniga. Usaldame üksteist ja oleme üksteisele toeks.

Simplicity
Lihtsus

Mõistame asjade lihtsana hoidmise võlu – see on meie tegevuse tuumaks. Meiega ja meie lahendustega on alati lihtne koostööd teha.