Rohkem rahulolevaid patsiente Aurora teleQ ajastatud tagasihelistamise mooduliga
Aurora Innovation

Tagasihelistamise teenus

Tagasihelistamise teenus tähendab rohkem rahulolevaid patsiente

Aurora teleQ selgrooks on moodul, mida me kutsume tagasihelistamise teenuseks. Lihtsamalt öeldeson see plaanitud tagasihelistamise teenus. Sisestades tervishoiukeskuse töögraafiku meie süsteemi,selgitab moodul välja, millal saate sissetuleva kõne vastu võtta ja seejärel ajastab süsteemtagasihelistamise. Kiire, lihtne ja tõhus.

Tõhus ja paindlik

Tagasihelistamine on veebipõhine ja telefonikeskjaama moodulist sõltumatu süsteem kõneootejärjekorra haldamiseks. Kindlaksmääratud ajal tagasihelistamine parandab nii patsiendiga ühendusesaamist kui ka kõikide töötajate töötingimusi. Kuna telefonikõnedega tegeleb moodul, telefonid eihelise, siis see aitab omakorda tööstressi vähendada. Telefoniga töötaja algatab kõne ja saabseetõttu kõnesid tõhusamalt planeerida.

Enam pole vaja kõneootejärjekorras oodata

Hõivatud tooni või pika ootejärjekorra asemel saab patsient interaktiivse vastuse, millal talle tagasihelistatakse. See tähendab, et teie patsiendid ei pea kõneootejärjekorras ootama, kõikidelekõnedele vastatakse ja ükski patsient ei jää tähelepanuta.

Personaliseeritud patsiendikogemus

Võrreldes lihtsamate süsteemidega annab tagasihelistamise süsteem patsiendile selge teabe temakõne olekust. See, koos võimalusega salvestada isikupärastatud ja uuendatavaid sõnumeid,tähendab, et Aurora teleQ võib parandada kättesaadavust ja seda, kuidas te patsientidele lähenete.

Tervishoiukeskuse ressursside optimeerimine

Telefoniteenus optimeeritakse vastavalt teie tervishoiukeskuse personali arvukusele ja töögraafikule.Süsteem toimib nii suurtes tervishoiukeskustes, kus sissetulevate kõnede hulk on suur ja/või kõikuv,kui ka väikestes keskustes, kus soovitakse olla kättesaadavad, kuid kus pole alati võimalik telefonilevastata.

Detailne statistiline aruandlus

Moodulisse saab integreerida analüütikatööriistad, mis pakuvad detailseid statistilisi aruandeid. Seeaitab teie tervishoiukeskusel saavutada optimaalse tööjõudluse ja muudab töö hindamise lihtsaks.

Kas soovite tagasihelistamise teenuse kohta rohkem teada saada?